Overslaan en naar de inhoud gaan

'Armoede: onnodig en onacceptabel'

Amsterdamse wethouder Armoede Marjolein Moorman op NVVK Najaarscongres

'Armoede: onnodig en onacceptabel'

12 oktober 2023

De Amsterdamse wethouder Armoede en Schuldhulpverlening Marjolein Moorman is aan haar tweede termijn bezig. Ze heeft veel gezien in het sociaal domein in de stad, ze weet wat wel werkt en wat niet, en ze komt daarover vertellen op ons congres. Ben jij erbij?

Onlangs hield Moorman een speech voor Sustainable Development Goals Nederland. Daarin sprak ze uit dat armoede volgens haar 'onacceptabel en onnodig' is in een rijk land als het onze.

'Het lijkt voor de wind te gaan'

Armoede betekent: ongelijkheid. Moorman: 'Ongelijkheid staat het samen oplossen van grote problemen in de weg. En dat is niet alleen een internationaal probleem, maar ook lokaal, ook in Amsterdam. Als je oppervlakkig kijkt, lijkt het ons voor de wind te gaan. Maar als je dieper graaft, dan zie je grote problemen'.

Volgens Moorman geven de problemen in haar stad aan dat de verschillende 'sustainable development goals' met elkaar samenhangen. Een voorbeeld:

  • Geen armoede, goede gezondheid, kwaliteitsonderwijs.
  • Wel armoede, gezondheidsproblemen, meer kans op slechter onderwijs.

Moorman: 'Het is belangrijk dat we de samenhang zien, en onze inzet hierop afstemmen. Want armoede gaat om veel meer dan om te weinig geld overhouden om te kunnen rondkomen. Armoede is een gebrek aan perspectief. Het ontneemt kinderen de mogelijkheid om zichzelf goed te ontwikkelen en richting te geven aan hun leven – ze groeien op met het idee dat dat veel dingen niet voor hun zijn weggelegd.'

Met honger naar school

'Als je als kind met honger naar school toe gaat, of in een woning leeft waar de schimmel op de muren staat en je met hun broertjes of zus in een bed moeten slapen, dan is het moeilijker om op school te presteren. Geldstress in gezinnen legt een beklemmende rem op ontwikkeling en zorgt vaak ook nog eens voor systeemstress: zie jezelf maar eens een weg te vinden door alle ingewikkelde regelingen en het woud aan hulpverlenende instanties. We maken het vaak het meest ingewikkeld voor de mensen die het al moeilijk hebben.'

'Daarom is ons adagium in Amsterdam: ongelijk investeren voor gelijke kansen. Ons uitgangspunt: vertrouwen en geloof in mensen. We zien armoede niet als een individueel probleem maar als een sociale opgave voor een rechtvaardige samenleving.'

Meld je aan en doe mee

Benieuwd naar Moormans bijdrage op ons congres? Meld je aan! Je hoort nog vele andere sprekers, je kunt leerzame workshops bijwonen en inspirerende werkbezoeken in de stad afleggen. Aanmelden doe je hier.

Meer informatie over het congres