Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK-leden ontwikkelen eenvoudige animaties voor ingewikkelde gebeurtenissen

'Behapbare informatie in kleine brokjes'

NVVK-leden ontwikkelen eenvoudige animaties voor ingewikkelde gebeurtenissen

20 september 2023

Wie hulp vraagt bij schulden, wordt vaak overspoeld met informatie over wat er gaat gebeuren. Om rond een hulpgesprek de informatie beter te laten landen, ontwikkelen 4 NVVK-leden samen met de NVVK moderne animaties. Alle leden mogen ze gebruiken.

We organiseren er op 10 oktober een Dinsdagmiddagsessie over waarin je alles te horen krijgt over dit initiatief. Meld je hier aan, dan krijg je een deelnamelink toegestuurd.

Foto site

Wat gebeurt er als een schuldregeling start? Waar kan je op rekenen als je begint met budgetbeheer? En wat betekent het als schuldeisers niet akkoord gaan met een voorstel voor jouw schuldregeling? Het zijn vragen waar hulpvragers graag antwoord op willen.

Info beter laten landen

De gratis beschikbare animatievideo's helpen je om hulpvragers antwoord te geven op die vragen. Je kunt de animaties voor- of achteraf toesturen, zodat hulpvragers thuis de informatie rustig tot zich kunnen nemen. Behalve de 3 bovengenoemde onderwerpen komen er nog 12 andere animaties beschikbaar. Die behandelen onderwerpen als het kennismakingsgesprek, het Plan van Aanpak, herfinanciering/betaalregeling, stabilisatie, het maken van een schuldenlijst en de werking van een saneringskrediet.

Nieuwe animaties over andere onderwerpen volgen daarna. Wie voorstellen voor onderwerpen heeft, kan die indienen bij de initatiefnemers via email.

Simpel en duidelijk

'Het gesprek met de klant blijft natuurlijk de basis. Maar voor mensen die minder lees- en taalvaardig zijn, vormen de animaties een goed hulpmiddel om hen simpel en duidelijk te informeren', zegt NVVK-bestuurslid Jan van der Hulst. In Den Haag is hij manager Klantbegeleiding financiële hulpverlening en Gemeentelijke Kredietbank. Hij had al een poosje de behoefte aan goede animaties, maar wist ook dat het aanmaken van een complete serie veel tijd en geld kost.

Jan van der Hulst

Jan van der Hulst

Den Haag, Kredietbank Nederland, Kredietbank Limburg en de Amersfoortse gemeentelijke schuldhulpverlener Stadsring sloegen de handen ineen en besloten, met steun van de NVVK, gezamenlijk animaties te gaan produceren. 'Daardoor zijn we nu een fractie van de kosten kwijt', aldus Van der Hulst.

Bijdragen aan vermindering uitval

'Met de animaties willen we de klanttevredenheid omhoog brengen en inzicht krijgen in de vraag of mensen beter aangehaakt blijven', vertelt Van der Hulst. 'Hopelijk begrijpen ze zo beter wat er allemaal gebeurt in hun traject en houden ze dat mede door duidelijke animaties beter vol. Minder uitval is daarmee ook een van de doelstellingen. Animaties dragen zo bij aan de duurzaamheid van de oplossingen die we aanbieden.'

'Voor en door publieke organisaties'

'We stellen de animaties aan alle NVVK-leden beschikbaar. Wie dat wil, kan tegen een bescheiden vergoeding het eigen logo in de animaties laten zetten. Verder is het gebruik kosteloos. De animaties zijn zo gemaakt dat ze makkelijk geactualiseerd kunnen worden. Het gebruik willen we monitoren. Leden die de monitorinformatie willen gebruiken, vragen we een kleine vergoeding. We hoeven er geen geld aan te verdienen. Dit is materiaal gemaakt door publieke organisaties ten bate van publieke organisaties.'

Elke animatie wordt met ondertiteling in 5 talen aangeboden: Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools. Ze worden gepubliceerd op Youtube.

Meld je aan voor onze Dinsdagmiddagsessie

Alle details over dit project krijg je op 10 oktober in een Dinsdagmiddagsessie van de NVVK, van 14.00-15.30 uur. Meld je aan, dan krijg je kort van te voren een link toegestuurd om mee te kijken.

Delen van voorlichtingsmateriaal: hoe denk jij erover?

Behalve animaties gebruik je waarschijnlijk allerlei materiaal, op papier of digitaal, waarmee je hulpvragers informeert. Bij bezoeken aan leden zien we vaak fraai vormgegeven voorlichtingsmiddelen voorbijkomen. Heel vaak denken we: hier zouden andere leden hun voordeel mee kunnen doen. We weten ook dat de financiële middelen vaak beperkt zijn. We hechten bovendien aan een efficiënte besteding van publieke middelen.

Daarom willen we als NVVK nagaan of we een platformfunctie kunnen vervullen om mooie produkten met elkaar te delen. Hoe denk jij daarover? Heb je praatplaten, folders, graphics of andere voorlichtingsmiddelen waar je trots op bent? Wil je met ons onderzoeken of je ze beschikbaar kunt stellen om ze te delen met andere leden? Laat het weten via a.schouwstra@nvvk.nl.