Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie voor het demissionaire kabinet en voor ons: door met halveren schulden en armoede

50 miljoen voor vroegsignalering en bijzondere bijstand

Missie voor het demissionaire kabinet en voor ons: door met halveren schulden en armoede

19 september 2023 Wetgeving

De Miljoenennota voor volgend jaar bevestigt de al eerder aangekondigde extra middelen voor gemeentelijke vroegsignalering en bijzondere bijstand: 50 miljoen in 2024. Dat is het goede nieuws. Voor bestaanszekerheid geldt: het blijft puzzelen voor mensen met weinig geld. Bestaanszekerheid moet je in Nederland nog steeds ‘bij elkaar sprokkelen’.  

'Armoede wacht niet', zei minister Kaag van Financiën toen ze bekendmaakte dat ze, ondanks de demissionaire status van het kabinet, 2 miljard vrijmaakt voor armoedebestrijding. Schulden wachten ook niet, weten wij. Ze groeien onstuitbaar en nemen je leven over. 

Blij met extra miljoenen

Daarom zijn we blij met de reserveringen in de Miljoenennota voor armoedebestrijding en schulden. We rekenen er daarnaast op dat het demissionaire kabinet de adviezen van de commissie ‘Sociaal minimum’ over gaat nemen. Die adviezen dragen bij aan structurele maatregelen om minima en werkende armen bestaanszekerheid te bieden.  

We zijn positief over de huidige voorstellen om de komende periode ook middeninkomens te ondersteunen. Dat is belangrijk, want onze leden zien gemiddeld meer mensen met hogere inkomens dan gebruikelijk, meldden we in ons jaarverslag over 2022. Die trend zet zich dit jaar door, verwachten we.

Geen toeslagen, wel hoge vaste lasten

Kleine ondernemers zullen de komende maanden de balans op moeten gaan maken: kan ik mijn uitgestelde belastingheffing wel of niet opbrengen? Veel werknemers met een middeninkomen vallen buiten toeslagregelingen maar hebben wel hoge vaste lasten, terwijl ze ook de impact van de inflatie voelen. 

Financiële hulpverleners zullen de komende 12 maanden meer dan gebruikelijk naar buiten moeten gaan om deze groepen tijdig te vinden met een hulpaanbod. Daar moeten de middelen voor vroegsignalering echt naar toe.  

Lagere schuldbedragen

We horen van sommige NVVK-leden dat ze nu al successen boeken: hulpvragers komen met lagere schuldbedragen binnen. Een positieve ontwikkeling die we graag in alle gemeenten zien.  

Een schuldregeling is dan niet altijd nodig. Een betalingsregeling en hulp om het budget op orde te krijgen kunnen mensen ook weer op weg helpen. Dat is precies wat we nastreven als branche. Het vraagt wel voortdurende inzet om deze ontwikkeling te laten groeien. 

Traditionele hulpvrager niet vergeten

Even tussendoor: in de nieuwe kabinetsbegroting lijkt iedereen erop vooruit te gaan. Dat was gezien de inflatiecijfers ook wel nodig. Maar met al die reparaties lijkt onze traditionele groep hulpvragers (de alleenstaande met een minimuminkomen uit een uitkering of alleen AOW) vergeten. Zij gaan er volgend jaar zelfs op achteruit. Dat baart ons zorgen. Wij kijken uit naar een nieuw kabinet met een meerjarenvisie! 

Deze ‘beleidsarme’ Miljoenennota vormt tevens de aftrap van de campagne richting de verkiezingen van 22 november. Er staat veel op het spel. Armoede, kinderarmoede en schuldenproblematiek komen veelvuldig voor in de verkiezingsprogramma's. Dat is terecht. Investeren in financiële gezondheid levert maatschappelijk veel meer op dan het op korte termijn vraagt. Dat toonden we vorig jaar al aan. Laten we de komende jaren gaan voor financiële gezondheid van alle Nederlanders. 

Teveel tijdelijke regelingen

We zien nu nog teveel tijdelijke regelingen, lapmiddelen, noodfondsen. Bestaanszekerheid moet je nu nog steeds ‘bij elkaar sprokkelen’. Mensen zijn sterk afhankelijk van lokale fondsen en (politieke) keuzes. Het Noodfonds Energie zal weer alle zeilen bij moeten zetten om mensen te bereiken. 

Bestaanszekerheid die vertrouwen geeft moet wat ons betreft aan drie voorwaarden voldoen: 

  • structureel  

  • administratief eenvoudig  

  • stabiel 

Dan alleen kan er echt perspectief zijn op een financieel zorgvrije toekomst. 

De complete Miljoenennota staat hier

Sleutelwoorden

Wetgeving