Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechtbank dwingt BKR verwijderingsverzoeken in behandeling te nemen

'Snelste manier blijft via kredietverstrekker'

Rechtbank dwingt BKR verwijderingsverzoeken in behandeling te nemen

3 augustus 2023 Schuldregeling

Een rechtzaak in hoger beroep liep voor Bureau Kredietregistratie niet goed af: het bureau moet voortaan verwijderingsverzoeken van particulieren altijd in behandeling nemen, ook al kan BKR niet zelfstandig beoordelen of verwijdering gepast is. 'Het snelste antwoord op een verwijderverzoek komt nog steeds via de kredietverstrekker', zegt BKR in een reactie op de uitspraak.

Een man spande een rechtszaak aan tegen BKR vanwege hun besluit om zijn verwijderingsverzoek niet in behandeling te nemen. Hij vond dat zijn registraties wel weg konden omdat hij, aldus het rechtbankverslag, 'hulp heeft voor de bij hem gediagnosticeerde autisme-stoornis, die in het verleden tot het maken van schulden had geleid. Verder heeft hij budgetcoaching ontvangen en is dit begeleidingstraject met goed gevolg afgesloten, terwijl hij een akkoord heeft getroffen met zijn (overige) schuldeisers'.

Tiny house kopen lukt niet

'Zijn situatie is inmiddels stabiel en als zelfstandig ondernemer geniet hij een goed inkomen. Hij heeft geen nieuwe privé-schulden gemaakt. De coderingen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (van het BKR, red.) belemmeren hem echter bij het kopen van een tiny house. Ook wenst hij te investeren in zijn onderneming. Hij wil een financiering krijgen voor zijn onderneming om zo zijn onderneming verder te laten groeien. Vanwege de handhaving van de bijzonderheidscoderingen is het kopen van een tiny house tot op heden niet gelukt en heeft hij enkel een beperkte zakelijke financiering kunnen krijgen tegen een hoge rente.'

BKR deelde hem mee dat hij met zijn verzoek bij zijn kredietverstrekkers moest zijn en niet bij BKR. Daar dachten de rechters anders over. 'Het hof is van oordeel dat hij zich ook met het bezwaar en het verwijderingsverzoek tot BKR kan richten', aldus de uitspraak. Het verweer van BKR dat zij niet over de vereiste informatie beschikt om een bezwaar of verwijderingsverzoek te beoordelen, overtuigde het hof niet. 'Het is aan BKR als verwerkingsverantwoordelijke om bij ontvangst van een dergelijk bezwaar of verzoek informatie over de betrokkene in te winnen bij de kredietaanbieders'.

'Weg via kredietverstekker is sneller'

Op haar website reageert BKR op de uitspraak met de constatering dat een antwoord sneller van de kredietverstrekkers zal komen dan van BKR. 'Om tot een passende beoordeling te kunnen komen, werkt BKR nauw samen met de desbetreffende kredietverstrekkers. Zij zijn de enigen die kennis hebben van de persoonlijke situatie van een consument en het verloop van het krediet. Zij beschikken over het volledige dossier en over de nodige financiële kennis waardoor zij belangenafwegingen kunnen maken. BKR heeft deze informatie niet en kan hierdoor onmogelijk alleen beoordelen wat terecht of onterecht is. Als gevolg van bovenstaande noodzakelijke werkwijze, blijft de snelste manier om uitsluitsel te krijgen over een verwijderverzoek, dit vooralsnog rechtstreeks via de kredietverstrekker te laten verlopen', aldus BKR.

BKR bezint zich op vervolgstappen

Tegelijk erkent BKR dat zij na de rechterlijke uitspraak voortaan aanvragen ook zelf in behandeling zal moeten nemen. 'Er is inmiddels een aantal verwijderverzoeken bij BKR ingediend en deze zijn allemaal in behandeling genomen', aldus BKR. 'De uitspraak van het Hof heeft een impact op de rol van BKR. Mogelijke vervolgstappen en potentiële gevolgen worden daarom nog verder in kaart gebracht'.

Sleutelwoorden

Schuldregeling