Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroeg contact tussen hypotheekverstrekker en hulpverlener voorkomt woningverkoop 

Schakel-partners vernieuwen samenwerking 

Vroeg contact tussen hypotheekverstrekker en hulpverlener voorkomt woningverkoop 

3 juli 2023 Schuldeisers

Woningbezitters met schulden willen vaak het liefst in hun huis blijven wonen. Schakel! stimuleert samenwerking tussen hypotheekverstrekkers en financiële hulpverleners, gericht op woningbehoud. Nieuw is dat nu ook de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie deelneemt in de afspraken. NHG-bestuurder Carla Muters zette vandaag haar handtekening.

'Woningbehoud is ook bij schulden vaak mogelijk', zegt NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens. 'De visie bij de afdelingen Bijzonder Beheer is wat dat betreft echt anders dan 10 jaar geleden. De herziening van de Schakel!-overeenkomst bevestigt opnieuw dat hypotheekverstrekkers sámen met hulpverleners willen zoeken naar de beste oplossing voor de hulpvrager'.  

Vroeg contact leggen 

Schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers werken soms aan hetzelfde dossier zonder dat ze elkaar kennen. Het komt ook voor dat een hypotheekverstrekker nog niet weet dat zijn cliënt grote geldzorgen heeft. Inzet van de Schakel!-afspraken voorkomt inefficiënte oplossingen die niet toereikend zijn.  

Om behoud van de woning mogelijk te maken is het belangrijk dat beide partijen vroegtijdig contact leggen. 'Ook wanneer de schulden op andere terreinen liggen en er nog geen betaalachterstanden op de hypotheek zijn', benadrukt Hennekens.   

Nieuwe partners in Schakel! 

Schakel! bestaat al sinds 2013. Nieuw is dat nu ook hypotheekverstrekkers Argenta en Vista Hypotheken aangesloten zijn. Daarnaast is de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen aangehaakt, die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vormgeeft. 'Ik ben erg blij met de betrokkenheid van NHG', aldus Hennekens. 'Zij zetten met de ondertekening van de Schakel!-samenwerking een stap naar voren. Inmiddels doen ze al een tijdje actief mee in ons periodiek overleg. Ze gaan daarmee echt naast hypotheekverstrekkers staan. Om samen te werken aan de randvoorwaarden voor een goede afloop voor woningbezitters met schulden.' 

Ellen en NHG

Carla Muters (NHG) en Ellen Hennekens (NVVK)

NHG: ook bij financiële tegenwind 

‘Als NHG zijn we blij met onze samenwerking met de NVVK en de aangesloten geldverstrekkers’ zegt Carla Muters, bestuurder van NHG. ‘Het platform Schakel! is een mooi initiatief om het proces van financiële hulpverlening en de samenwerking tussen schuldhulpverleners, geldverstrekkers en NHG te verbeteren.  

‘Vanuit NHG zetten wij in op een betaalbaar en duurzaam thuis waar mensen kunnen blijven wonen, ook wanneer je als consument even financiële tegenwind hebt. Schakel! verbindt ons, en helpt niet alleen om knelpunten op te lossen in de hulpverlening maar stelt ons ook in staat om van elkaar te leren.’  

Hoe werkt het? 

NVVK-leden vinden op de site een overzicht met contactgegevens van de deelnemende partijen en ook een formulier om de situatie van een hulpvrager kort te schetsen. Dit formulier is het startpunt om samen met de geldverstrekker het dossier te verkennen. Het formulier wordt ook gebruikt als herkenbaar startpunt wanneer de geldverstrekker zelf geen schuldeiser is en dus ook géén kennisgeving van schuldhulpverlening ontving.   

Bel of mail onze Vraagbaak Hypotheken

‘Hoe eerder contact gelegd kan worden tussen schuldhulpverlener en geldverstrekker, hoe groter het palet aan oplossingen vaak nog is’, zegt Ellen Hennekens.  ‘Ben je als schuldhulpverlener onzeker over wat je kunt verwachten van de geldverstrekker? Of heb je hulp nodig in een specifiek dossier? Leg dan contact met de mensen van de vraagbaak Hypotheken van de NVVK. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen om aan andere schuldeisers uit te leggen dat jouw oplossing met woningbehoud echt de beste is.’  

Gedwongen verkoop voorkomen  

Eén van de partijen van het eerste uur in Schakel! is de Volksbank, een bank die met 4 merken actief is: SNS Bank, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. ‘De Volksbank wil mensen helpen om goed te kunnen wonen. Klanten met betalingsproblemen gedwongen hun huis laten verkopen levert alleen maar verliezers op. En als het tegenzit is er ook nog een restschuld. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen’, zegt directeur Financiële Zorg Maarten de Soeten. Al sinds 2017 zet de Volksbank geen incassobureaus meer in bij betaalachterstanden. ‘We zijn één van de koplopers op het gebied van sociaal incasseren', zegt De Soeten. 'In de praktijk werken wij al goed samen met bij de NVVK aangesloten schuldhulpverleners.’ 

Zorgen over financiële toekomst 

Zorgwekkend noemt De Soeten het dat uit CBS-cijfers blijkt dat 24 % van de woningbezitters zich zorgen maakt over zijn financiële toekomst. ‘Dit betekent natuurlijk niet dat 1 op de 4 ook daadwerkelijk in de financiële problemen komt. Maar financiële gezondheid houdt voor ons ook in dat mensen financieel weerbaar zijn en financiële rust ervaren. Daar proberen wij zo goed mogelijk aan bij te dragen’, aldus De Soeten.  

‘Een huis is niet zomaar een hoop bakstenen. Het is ook een thuis, de veilige haven die als basis dient om je leven te leiden. Als die basis wegvalt, levert dat extra stress en zorgen op. Daarom zoeken we altijd naar oplossingen waarbij de klant in het huis kan blijven wonen. Dat lukt gelukkig heel vaak. In die enkele gevallen dat dit écht niet haalbaar is, moeten wij samen met de schuldhulpverlener het proces zo goed mogelijk begeleiden, ieder vanuit de eigen rol en expertise.’ 

Wie nemen er deel aan Schakel! ?

Naast NHG onderschrijven onderstaande geldverstrekkers de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Schakel!: 

  • ABN Amro Hypothekengroep BV, Amersfoort 

  • Aegon Hypotheken BV, Den Haag

  • Argenta Spaarbank N.V., Antwerpen   

  • Coöperatieve Rabobank UA, Amsterdam 

  • De Volksbank NV, Utrecht

  • NIBC Direct Hypotheken BV, Den Haag    

  • Obvion NV, Eindhoven   

  • Syntrus Achmea en Centraal Beheer, Amsterdam

  • Vista Hypotheken BV, Amsterdam 

In de periodieke overleggen met NHG, geldverstrekkers, de NVVK en een aantal van haar leden sluiten inmiddels 9 partijen uit de top 10 van grootste hypotheekverstrekkers in Nederland standaard aan. Dit onderstreept de relevantie en reikwijdte van de samenwerking.

Meer informatie over Schakel!

Sleutelwoorden

Schuldeisers