Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer mensen met hoger inkomen zoeken financiële hulp

NVVK-jaarverslag over 2022:

Meer mensen met hoger inkomen zoeken financiële hulp

31 mei 2023 Lobby

Ons jaarverslag over 2022 laat zien dat NVVK-leden vaker hulpvragers aan de loketten zagen met een hoger inkomen dan we gewend zijn.

We merken dat de energiecrisis en de inflatie ook mensen met modale en bovenmodale inkomens in de problemen brengt. Positief is dat deze groep de financiële hulpverlening bij gemeenten weet te vinden.

Inkomenscategorie

Aantal aanmeldingen in 2022: 75.531

 Saneringskrediet wordt dominant

Bij schuldregelingen waar schulden gesaneerd moeten worden hebben hulpverleners de mogelijkheid te kiezen voor een driejarig traject van schuldbemiddeling of een eenmalige afkoop van de schulden via een saneringskrediet, dat daarna in drie jaar terugbetaald moet worden. Inmiddels kiezen hulpverleners in 65 % van de gevallen voor een saneringskrediet, een ontwikkeling die de NVVK sterk stimuleert.

Saneringskrediet

Meer ondernemers kregen hulp

In 2022 hielpen onze leden fors meer ondernemers dan een jaar eerder; het aantal steeg van 2.186 naar 3.447. Ondernemers die na de coronacrisis opnieuw een klap kregen door de energiecrisis, meldden zich nu voor hulp. De stijging heeft overigens deels te maken met een toename van het aantal NVVK-leden dat zich bezighoudt met schuldhulp aan deze doelgroep. 

Minder schuldregelingen, meer betaalregelingen

We zagen in 2022 het aantal tot stand gekomen schuldregelingen dalen, omdat twee jaar geleden, in het coronajaar 2021, minder mensen zich meldden voor schuldhulp. Het stabiliseren van de financiële situatie van een hulpvrager en het opzetten van een schuldregeling kost veel tijd. Daardoor hadden de gevolgen van de corona-beperkingen in 2021 een jaar later nog impact op het aantal tot stand gekomen schuldregelingen in 2022.

Het aantal betaalregelingen, waarbij schulden 100 % wordt terugbetaald, steeg van 1.034 naar 1.404; een trend die sterker kan worden naarmate vroegsignalering effectiever wordt. Ons lid Amsterdam ziet bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen afname van het aantal schuldregelingen en toename van het aantal betaalregelingen, als gevolg van een sterke inzet op vroegsignalering.

Jaarverslag online of in pdf

De gegevens in het jaarverslag zijn afkomstig van onze leden: hoofdzakelijk gemeentelijke afdelingen voor financiële hulp, daarnaast stichtingen en private organisaties.Het volledige jaarverslag staat hier, inclusief mogelijkheid om een pdf te downloaden

Sleutelwoorden

Lobby