Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkorting Wsnp-termijn start op 1 juli

Minister Weerwind stuurt brief aan Kamer, geen overgangsregeling voor Wsnp

Verkorting Wsnp-termijn start op 1 juli

26 mei 2023 Wsnp

Vandaag heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming besloten om de verkorting van de Wsnp-aflosperiode in werking te stellen per 1 juli 2023. Rechters kunnen altijd anders besluiten, maar het uitgangspunt wordt, net als in de Msnp: een saneringsperiode van 18 maanden. 

De ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ blijft dus hetzelfde, alleen de aflosperiode wordt korter, blijkt uit een brief die minister Weerwind zojuist naar de Kamer stuurde.

Minister sluit aan op Msnp

‘We zijn blij dat het gelukt is om inwerkingtreding op het eerst mogelijke moment te realiseren. Als NVVK zijn we, na veel overleg met andere partijen, voor de Msnp uitgekomen op 1 juli als startdatum. Minister Weerwind sluit daar nu op aan. Daarmee blijft de eenheid tussen Msnp en Wsnp bewaard’, zegt senior beleidsadviseur van de NVVK Joeri Eijzenbach.

Joeri Eijzenbach_HR_IMG_8248_VK

Joeri Eijzenbach

Komt er een overgangsregeling? 

‘Als NVVK zijn we nog in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken over een mogelijke overgangsregeling voor de Msnp. De Kamer heeft geen overgangsrecht bepaald, dus mensen die in een Wsnp-regeling van voor 1 juli zitten blijven in principe 36 maanden in die regeling zitten. In zijn brief sluit minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan bij die werkelijkheid. Onze verwachting is dat ook rechters niet collectief een verkorting toe zullen wijzen op regelingen die al lopen.’

‘Laat hulpvragers niet de dupe worden’ 

Eijzenbach: ‘De NVVK is nog met het ministerie van Sociale Zaken in gesprek over een regeling voor mensen die vanaf begin februari instroomden in de Msnp. We stellen daarbij telkens de vraag: kijk kritisch naar de looptijd van dossiers die zijn afgesloten nadat de verkorting door de Kamer is aangenomen. Het gaat om naar schatting 5.000 dossiers in de Msnp, het kunnen er ook meer zijn. Diezelfde oproep doen we aan de rechter-commissarissen in faillissementen. Juist hulpvragers die sinds de verkorting door de Kamer aanklopten om hulp, moeten niet de dupe worden van wetgeving die niet goed voorbereid en uitgedacht is.’ 

Wat betekent de verkorting van de Wsnp voor gemeenten? 

‘We vinden het belangrijk om ook over het wettelijke traject met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) in gesprek te blijven. De verkorting verandert het werk. We zien nu nog te vaak mensen bij de gemeente uit beeld verdwijnen zodra toelating tot de Wsnp een feit is. Terwijl wij zeggen: ook en misschien wel juist dan is begeleiding van belang. De taken van de Wsnp-bewindvoerder zijn gericht op de sanering, niet op de begeleiding. Daar moeten onze leden een rol pakken.’

‘Harmoniseer verplichtingen in Msnp en Wsnp’ 

‘De snelheid van invoering laat wel een onduidelijkheid bestaan. De Kamer heeft de Msnp en Wsnp aan elkaar geknoopt. De looptijd van de Wsnp wordt verkort met de maanden die al doorgebracht zijn in een minnelijke regeling. Maar de verplichtingen die gelden in de Wnsp gelden niet in de trajecten die gemeenten aanbieden. 

De snelheid van de besluitvorming maakt dat we nog niet weten welk effect dit heeft voor hulpvragers die hun minnelijk traject zien mislukken en een aanvraag voor een wettelijk traject doen. We adviseren onze leden om dossiers goed voor te bereiden zodat ze ‘Wsnp-proof’ zijn', aldus Eijzenbach.

Ook in de Wsnp wordt begeleiding belangrijker 

'We horen dat er bij schuldeisers nog veel vragen zijn over de begeleiding om mensen duurzaam financieel gezond te maken. Dat geldt voor zowel de Msnp als de Wsnp. Er blijft daarom ook in de Wsnp een belangrijke rol voor gemeenten op dit gebied. Daarom trekken we samen met het ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten op om hier nadere invulling aan te geven.'

Sleutelwoorden

Wsnp