Overslaan en naar de inhoud gaan

10 woningcorporaties ondertekenen NVVK-modelconvenant

Bijna half miljoen huurders binnen bereik van snelle schuldhulp

10 woningcorporaties ondertekenen NVVK-modelconvenant

2 mei 2023

Schuldenrust voor een hulpvrager, schaderust voor de woningcorporatie: dat is de opbrengst van ondertekening van het NVVK-modelconvenant voor woningcorporaties. Inmiddels haakten 10 corporaties aan, die samen meer dan 430.000 mensen huisvesten. 

De 10 corporaties hebben ruim 200.000 woningen in beheer. Door de ondertekening verklaren de corporaties zich bereid bij voorbaat akkoord te gaan met een schuldregelvoorstel van een NVVK-lid.  

Ruimte voor eerdergemaakte afspraken

De hulp kan sneller en eenvoudiger op gang komen. Het convenant bevat afspraken over reactietermijnen, en biedt daarnaast ruimte voor het voortzetten van eerder gemaakte afspraken. 

Stimuleer je corporatie om te tekenen

Is de corporatie waar jij vaak contact mee hebt nog niet aangesloten? Nodig ze uit om te tekenen! Vanuit de NVVK zijn we ook altijd bereid om tijdens lokale of regionale bijeenkomsten uit te leggen wat de waarde is van dit convenant voor goede schuldhulpverlening.

Dit zijn de corporaties die het convenant tekenden:

Logo's woningcorporaties - rechthoek

Meer weten? Bekijk onze pagina over convenanten