Overslaan en naar de inhoud gaan

'Schuldhulp geeft rust, maar inzicht in verloop traject en aanbod nazorg verdient verbetering'

Onderzoek onder hulpvragers NVVK-leden:

'Schuldhulp geeft rust, maar inzicht in verloop traject en aanbod nazorg verdient verbetering'

24 april 2023

Onderzoek onder 1154 hulpvragers bij 15 NVVK-leden resulteert in een positief oordeel over de ontvangen hulp. Alles bij elkaar delen de hulpvragers een royale voldoende (8,3) uit aan de hulpverleners. Het inzicht in de voortgang van het traject en het aanbod qua nazorg kan beter, blijkt uit het onderzoek.

De onderzoekers wilden weten wat hulpvragers merken van de NVVK Belofte, die uitgangspunten bevat rond de hulpverlening. Dit zijn de uitgangspunten:

 230424 nvvk-belofte-klant

In de vorm van 24 stellingen werden de uitgangspunten via e-mail voorgelegd aan 6278 (oud-)hulpvragers. Van hen deden er 1154 mee aan het onderzoek, een respons van 18 % dus.

De deelnemende NVVK-leden meldden zich vrijwillig aan. De onderzoekers noteren dat dit tot enige vertekening van de resultaten kan leiden, net als de keuze om per email en in het Nederlands de stellingen voor te leggen.

'Aan het eind van de vragenlijst is de klanten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de financiële hulpverlening die zij hebben ontvangen van de NVVK. Een samenvattend oordeel over de algehele dienstverlening. De respondenten waarderen de financiële hulpverlening gemiddeld met een 8,33. Dat is een goed resultaat', aldus de onderzoekers.

totaal

'Vaak gekozen voor hoog rapportcijfer'

De tweede figuur toont de spreiding in de rapportcijfers in de vorm van een staafdiagram. 'Het grootste gedeelte van de respondenten geeft een voldoende. 8% van de respondenten geeft een onvoldoende', noteren de onderzoekers. 'De meest gegeven rapportcijfers zijn een 9 en een 10. Het valt op dat het vaakst is gekozen voor het hoogst mogelijke rapportcijfer.'

Via convenanten werken we aan goede afspraken met schuldeisers, zodat onder andere de incasso wordt opgeschort wanneer iemand hulp gevraagd heeft. De ondervraagden zijn positief over de NVVK-belofte die gaat over 'verlagen druk schuldeisers'. Bijna eenderde van de deelnemers beloont de ervaringen rond dit onderdeel van de NVVK-belofte met een 10.

Beter inzicht

Een andere NVVK-belofte is: 'duidelijkheid waar je aan toe bent'. Daar zien de onderzoekers ruimte voor verbetering:

 Duidelijkheid

Nazorg verdient ook aandacht

In het onderzoek valt verder op dat bij de stelling 'De financieel hulpverlener helpt mij ook met mijn gedrag zodat ik beter met geld kan omgaan' 64 % instemmend reageert, 24 % is neutraal, 12 % is het hiermee oneens. Het lijkt erop dat ook hier huiswerk ligt voor hulpverleners, mede met het oog op de aanstaande halvering van de saneringstermijn in de Msnp. 

Deze NVVK-leden vroegen hulpvragers om mee te doen aan het onderzoek:

• Groningse Kredietbank

• Kredietbank Midden-Groningen

• Gemeente Zoetermeer

• Gemeente Hollands Kroon

• Gemeente Tilburg

• Zaffier

• Gemeente Venray

• Gemeente Apeldoorn

• Fima Groep

• Gemeente Veenendaal

• Orionis Walcheren

• Gemeente Heumen

• Gemeente Hoeksche Waard

• Stichting Hulp en Steun

De resultaten in het rapport zijn overigens niet herleidbaar tot de organisatie waar de respondenten van het onderzoek aanklopten.

Download hier het hele rapport

Download hier een factsheet met de belangrijkste resultaten

In NVVK Live van donderdag 20 april ging NVVK-projectmedewerker Liselotte Maas in op de uitslag van het onderzoek (ongeveer 19 minuten na het begin van deze video):