Overslaan en naar de inhoud gaan

'Kennelijk accepteren we dat 15 procent van de mensen niet mee kan komen'

Blog Gert Boeve, voorzitter Horus

'Kennelijk accepteren we dat 15 procent van de mensen niet mee kan komen'

19 april 2023 BeschermingsbewindSchuldregeling

Te veel mensen kunnen niet of nauwelijks meekomen in onze samenleving. Ruim 2 miljoen mensen worstelen met digitaal bankieren. Alle goede bedoelingen ten spijt: we accepteren kennelijk dat ruim 15 procent van de inwoners van ons land niet mee kan komen.

Weet jij uit je hoofd de definitie van samenwerking? 

Ik ging op zoek naar definities en las onder andere:

  • 'Met elkaar'
  • 'Met verenigde krachten werken'
  • 'Gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken'

Uiteindelijk raadpleegde ik Van Dale en las: 'in onderling overleg werken'. Die definitie past volgens mij het beste: dat er pas sprake is van samenwerking als je écht op de ander kunt en wilt bouwen. Dat je werkelijk gelooft dat je alleen misschien wel sneller gaat, maar samen uiteindelijk verder komt.

Gert Boeve

Gert Boeve

Uitkomst van samenwerking is meer dan som der delen

Als voorzitter van Horus, één van de brancheverenigingen voor beschermingsbewindvoerders, juich ik toe dat gemeenten, schuldhulpverlening en andere partijen in onze branche steeds intensiever en beter samenwerken. Omdat ik die samenwerking belangrijk vind.

Waarom?

Omdat te veel mensen niet of nauwelijks kunnen meekomen in onze samenleving. Omdat ruim 2 miljoen mensen op dit moment worstelen met digitaal bankieren. Alle goede bedoelingen ten spijt: we accepteren kennelijk dat ruim 15 procent van ons land niet mee kan komen.

En hoe je het ook wendt of keert: bij veel van deze kwetsbare mensen spelen financiële problemen een belangrijke rol. Óf het begint met financiële problemen. Óf er zijn andere problemen in hun leven die vanzelf ook tot financiële problemen leiden.

De oplossing hebben we zelf in de hand

Ik voel namens ons allen (gemeenten, schuldhulpverlening en bewindvoerders) de verantwoordelijkheid om deze grote groep kwetsbare mensen vooruit te helpen. Door de diensten die er zijn voor kwetsbare inwoners meer te stroomlijnen.

Dat moeten we doen met de middelen die we hebben. De oplossing daarvoor hebben we zelf in de hand: met verenigde krachten en in goed onderling overleg werken aan dezelfde taak. Met hetzelfde doel. Door beter en intensiever samenwerking te zoeken én samen te werken.

En dat juicht natuurlijk iedereen toe. Maar tegelijkertijd houden we er ook allemaal onze eigen werkwijzen op na. Of we nu gemeente, schuldhulpverlener of bewindvoerder zijn.

Stroomlijnen en samenwerking borgen

Dat is precies waarom de campagne Samen de regie, sneller vooruit zo belangrijk is. De modelovereenkomst voor samenwerking die ontwikkeld werd, is daarbij een goede aanzet om onze werkwijzen te stroomlijnen en op elkaar aan te laten sluiten. Zodat uitzonderingen ook écht uitzonderingen blijven.

Zodat we uiteindelijk allemaal, of we nu bewindvoerder, schuldhulpverlener of gemeente zijn, op dezelfde manier samenwerken en die samenwerking ook borgen.

Dan is de cirkel rond. En helpen we samen kwetsbare mensen écht vooruit.

Samen de regie

Dit artikel is onderdeel van de NVVK-campagne 'Samen de regie, sneller vooruit'. Met deze campagne dagen we bewindvoerders en gemeenten uit om elkaar op te zoeken en zo meer maatwerk te leveren aan mensen die financiële hulp nodig hebben.

Ga naar de NVVK-themapagina Samen de regie, sneller vooruit voor meer informatie.

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindSchuldregeling