Overslaan en naar de inhoud gaan

Let op: ingrijpende huurverlaging per 01/07 beïnvloedt vtlb

Bereken nieuw vtlb zo spoedig mogelijk

Let op: ingrijpende huurverlaging per 01/07 beïnvloedt vtlb

13 april 2023 Vtlb

Huurders met een laag inkomen betalen vanaf 1 juli gemiddeld 57 euro minder huur per maand. Daardoor daalt in veel gevallen het vrij te laten bedrag. De huurverlaging kan leiden tot een hogere afloscapaciteit. Bespreek het met je hulpvragers!

De Eerste Kamer stemde op 21 februari in met het wetsvoorstel 'Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen'. Huurders met een huurprijs boven de € 575,- (prijspeil 2023) en een laag inkomen (geregistreerd verzamelinkomen in 2021*) kunnen per 1 juli 2023 een huurverlaging krijgen.

De verlaging geldt voor huishoudens die in een sociale zelfstandige huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de Wet op de huurtoeslag. Huurders kunnen op deze pagina van de rijksoverheid zelf nagaan of ze recht hebben op de verlaging.

Bereken nieuw vtlb zodra dat mogelijk is

We adviseren je om hulpvragers in deze groep er actief op te wijzen. Ook is het zaak om voor deze groep zo spoedig mogelijk na  1 juli het nieuwe vtlb te berekenen, zodat je weet of het budget ruimer wordt. Ook ontdek je dan of de afdracht aan schuldeisers hoger wordt. Een combinatie van beide ontwikkelingen is ook mogelijk.

De uitvoering van de verlaging zal in de meeste gevallen actief opgepakt worden door de betrokken woningbouwvereniging. Die kijkt daarvoor naar het inkomen in 2021. Als het inkomen na 2021 is gedaald, kan de huurder tot uiterlijk 30 december 2024 zelf huurverlaging bij de woningcorporatie aanvragen. Let op: een verhoging van het inkomen na 2021 heeft nu geen effect.

Gemiddeld 57 euro minder huur

Per 1 juli zal er hierdoor een groep huurders zijn die te maken krijgt met een soms flinke huurverlaging, gemiddeld 57 euro volgens de Woonbond. In veel gevallen is er dan een lagere correctie voor woonlasten in het vtlb aan de orde, en dus een verlaagd vtlb. Soms zal er hierdoor sprake zijn van een vtlb dat hierdoor niet meer gelijk aan of lager is dan het inkomen, en dus van een beter passend budget. Soms echter zal er ook sprake een verhoogde afdracht, zeker als het inkomen nu, hoger is dan in 2021!

Dit bericht is bedoeld om je hier alert op te maken. Je hulpvrager is overigens op grond van de ondertekende Schuldregelingsovereenkomst zelf ook verplicht je zo spoedig mogelijk te informeren hierover. Mensen die van de verlaging profiteren krijgen binnenkort een aanbod van de woningbouwvereniging, uiterlijk per 1 juni zal duidelijk zijn wat er gaat gebeuren met de huur. Die datum geldt ook als de hulpvrager tijdig zelf een aanvraag doet. Dat geldt voor situaties als het inkomen sinds 2021 is gedaald tot onder de grens die geldt voor de huurverlaging.

Welke inkomens komen in aanmerking?

Dit zijn de inkomensgrenzen voor de huurverlaging voor lage inkomens 2023:
• Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
• Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270*
• Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
• Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730*

*) Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons (ouderen)huishoudens

Vragen? Stel ze in de community voor NVVK-leden.

Sleutelwoorden

Vtlb