Overslaan en naar de inhoud gaan

Goeree-Overflakkee verwerft NVVK-keurmerk financiële hulpverlening

Goeree-Overflakkee verwerft NVVK-keurmerk financiële hulpverlening

23 februari 2023 Nieuwe leden

We overhandigden de gemeente Goeree-Overflakkee het bewijs van lidmaatschap van de NVVK. Met de ontvangst van dit ledencertificaat toont Goeree-Overflakkee aan dat zij werkt op het niveau van het NVVK Kwaliteitskader. De gemeente voldoet aan de kwaliteitsnormen voor goede financiële hulp.

Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) heeft een team Schuldhulpverlening met schuldhulpconsulenten. Die helpen inwoners gratis met schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken. Dat doen ze bijvoorbeeld door een informatie- en adviesgesprek. Stapsgewijs kijken de consulenten met de inwoners naar de financiële situatie, naar de schulden en ze geven advies. Dat advies kan een schuldhulpverleningstraject zijn. Of een doorverwijzing naar andere hulp, zoals Schuldhulpmaatje of de Formulierenhulp van de lokale stichting ZIJN.  

Goeree

Openstaande rekeningen

Ook komt het team in actie bij crisissituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van een dreigende woninguitzetting of afsluiting van gas of elektriciteit. Daarnaast probeert de gemeente actief te voorkomen dat schulden van inwoners zich opstapelen en de problemen steeds groter worden. Bekend is dat mensen het lastig vinden om zelf om hulp te vragen.

Een keer in de maand krijgt de gemeente een lijst aangeleverd van inwoners die openstaande rekeningen hebben. Die informatie komt van organisaties als de woningcorporatie, zorgverzekeraar of water- of energieleverancier. De gemeente is wettelijk verplicht om hiermee aan de slag te gaan. Stichting ZIJN zoekt deze mensen op om te vragen of ze kunnen helpen.

Beloftes

Branchevereniging NVVK onderzocht de afgelopen periode bij de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente of de hulp voldoet aan de NVVK-kwaliteitseisen. De gemeente doorliep dit proces met succes en is nu NVVK-lid. Dat betekent dat de gemeente onder andere voldoet aan de uitgangspunten van de NVVK Belofte.

Die Belofte houdt bijvoorbeeld in dat aanmelden makkelijk moet zijn: ‘zonder drempels’. Inwoners zijn met alle vragen over financiële problemen welkom, klein of groot. Inwoners kunnen vertrouwen op de hulp. Er is begrip voor stress. De hulp is daarnaast duidelijk. De inwoner weet wat hij of zij kan verwachten. Bovendien is de samenwerking met andere hulpverleners goed. Er is ondersteuning in het contact met schuldeisers en deurwaarders, zodat de inwoner minder stress ervaart. Ook is er hulp om te zorgen dat de schulden niet terugkeren. Dat gebeurt door voor de langere termijn te kijken naar wat nodig is om uit de schulden te blijven.

overhandiging certificaat Goeree kopie

Joeri Eijzenbach van de NVVK overhandigt het NVVK-certificaat aan directeur Arianda Phaff van gemeente Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee | Hulp bij geldzaken en schulden

Sleutelwoorden

Nieuwe leden