Overslaan en naar de inhoud gaan

Minister Schouten schrapt 'onredelijk strenge' maatregel rond korten op AOW

'Schuldige nalatigheid' bij premieafdracht AOW verdwijnt

Minister Schouten schrapt 'onredelijk strenge' maatregel rond korten op AOW

22 februari 2023 Wetgeving

Wie gedurende zijn werkzame leven de premie volksverzekeringen niet altijd netjes afdroeg, kan als gevolg daarvan gekort worden op de AOW-uitkering. 'Schuldige nalatigheid' heet dat, en voor kwetsbare inwoners van ons land kan het 'disproportioneel nadelig uitpakken', schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Daar wil ze vanaf.

Daarom dient Schouten een wetsvoorstel in dat een streep zet door de consequenties van 'schuldige nalatigheid'. 'Een relatief kleine premieschuld kan leiden tot een levenslange korting op de AOW-uitkering', schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Haar wetsvoorstel regelt dat de Sociale Verzekeringsbank geen korting meer kan toepassen vanwege 'schuldige nalatigheid' bij het afdragen van de premie voor deze volksverzekering. Sinds 2001 kregen 216.306 mensen een korting opgelegd om deze reden.

Overigens biedt de wetswijziging geen vrijbrief om geen premie meer te betalen. De Belastingdienst zal blijven proberen verschuldigde premies alsnog te incasseren, zoals zij dat ook doet bij andere openstaande vorderingen. Het verschil is dat er niet meer gekort wordt op de AOW-uitkering.

Onterechte fraudeverdenking

Een gevoelig aspect in de wetswijziging is de relatie met de beruchte Fraude Signalering Voorziening van de Belastingdienst. Een qua omvang onbekende groep burgers kwam vanwege onterechte verdenking van fraude in de FSV terecht. 'Een registratie in FSV heeft kunnen leiden tot afwijzing voor minnelijke schuldsanering waardoor burgers mogelijk ten onrechte bij de SVB zijn voorgedragen voor schuldig nalatig', aldus de toelichting op het wetsvoorstel. De Belastingdienst gaat nog onderzoeken hoeveel mensen daadwerkelijk ten onrechte zijn gekort, maar over compensatie rept het wetsvoorstel niet.

De maatregel kost structureel 3,4 miljoen euro per jaar, maar daar staat een forse besparing op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen tegenover. Voor het jaar 2023 werd die besparing becijferd op 1,3 miljoen euro.

Lees hier het hele wetsvoorstel

Sleutelwoorden

Wetgeving