Overslaan en naar de inhoud gaan

'Schep ruimte voor versnelling minnelijk traject'

NVVK in brief aan Tweede Kamer: Verschillen tussen gemeenten zijn te groot

'Schep ruimte voor versnelling minnelijk traject'

2 februari 2023 LobbyNVVK Arrangement

Woon je in een gemeente die actief werkt met NVVK-convenanten, collectief schuldregelen, saneringskredieten en het Schuldenknooppunt, dan worden je schulden een stuk sneller geregeld dan wanneer je in een gemeente woont die al deze procesversnellers nog mist. De verschillen tussen gemeenten zijn te groot, schrijft de NVVK aan de Kamerleden die deel uitmaken van de parlementaire commissie voor Armoede- en schuldenbeleid.

In een brief aan de woordvoerders Armoede en Schulden in de Tweede Kamer pleiten we deze week voor 'meer snelheid in de opstartfase van minnelijke schuldregelingen'. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, te groot wat ons betreft. Dat komt omdat niet alle gemeenten gebruik maken van de moderne manieren om schulden te regelen.

Wetsvoorstel 'verplichte reactietermijn' laat op zich wachten

Om de verschillen tussen gemeenten te verkleinen is volgens ons nodig dat het hulpaanbod gestandaardiseerd wordt. We verkennen daarvoor onder andere de mogelijkheid om schuldregelingen centraal of regionaal uit te voeren, in plaats van in elke gemeente afzonderlijk.

Daarnaast helpt het als er een verplichte reactietermijn komt, zowel voor hulpverleners als voor schuldeisers. Twee jaar geleden al kondigde toenmalig staatssecretaris Van 't Wout hier een wetsvoorstel over aan. Daar wachten we met smart op.

'Verstevig bestuurlijke uitgangspunten en NVVK Belofte'

We stellen aan de Kamerleden ook voor om de bestuurlijke uitgangspunten van de VNG voor een optimaal dienstverleningsaanbod (en de daarop gebaseerde NVVK Belofte) te verstevigen. Dat kan door de bijbehorende intenties om te zetten in omlijnde afspraken. Hier hoort ook inzet van voldoende mensen en middelen bij. Het is een investering die maatschappelijk meer oplevert dan hij kost, toonden we eerder aan.

Het commissiedebat 'Armoede- en schuldenbeleid' is voorzien voor woensdag 8 februari van 14.00-18.00 uur

Sleutelwoorden

LobbyNVVK Arrangement