Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanmeldingen schuldhulp weer op niveau vóór corona

90 gemeenten rapporteren in kwartaalmonitor NVVK/Divosa

Aanmeldingen schuldhulp weer op niveau vóór corona

23 december 2022 LobbyMonitor schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2022 publiceren Divosa en de NVVK elk kwartaal de monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. Het is een voortzetting van de monitor 'Schuldhulpverlening in coronatijd'. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. 

De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 90 gemeenten representeren. Deze editie geeft inzicht in de situatie van juli, augustus en september 2022.

Aantal aanmeldingen stabiel

Na een piek in het aantal aanmeldingen in juni 2022, is het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in het derde kwartaal vergelijkbaar met de aantallen in april en mei 2022. Wel ligt het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in het derde kwartaal van 2022 hoger dan het aantal in dezelfde periode in 2020 en 2021. De aanmeldingen zijn na een dip in de coronaperiode weer vergelijkbaar met de aanmeldingen van voorheen.

Zorgen over capaciteit

Voor het eerst sinds het verschijnen van deze monitor, geeft één van de respondenten aan onvoldoende capaciteit te hebben om het aantal meldingen op te vangen. In de vorige monitor, over het tweede kwartaal van 2022, zagen we een stijging van het aantal respondenten dat zich zorgen maakte over de toekomstige capaciteit. Dat wordt nu deels realiteit. Hoewel de overige respondenten op dit moment nog aangeven dat er voldoende capaciteit is, voorziet een kwart wel overbelasting. 

Diverse specifieke doelgroepen in het derde kwartaal

Het merendeel van de respondenten ziet in juli, augustus en september 2022 geen specifieke doelgroep die zich meer dan voorheen aanmeldt voor schuldhulpverlening. Tegelijkertijd benoemen diverse respondenten wel specifieke doelgroepen. Zo ziet een aantal dat meer ondernemers en jongvolwassenen zich melden. Ook ziet een deel een toename van mensen die de energierekening niet meer kan betalen. 

Plaatje monitor

De monitor 'Schuldhulpverlening in onzekere tijden' is een voortzetting van de monitor Schuldhulpverlening in coronatijd.

Sleutelwoorden

LobbyMonitor schuldhulpverlening