Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw in 2023: thuiswonend kind tot 27 jaar telt niet meer mee voor uitkering

Kostendelersnorm wordt minder streng

Nieuw in 2023: thuiswonend kind tot 27 jaar telt niet meer mee voor uitkering

8 december 2022 WetgevingVtlb

Voor mensen die hun huishouden delen met iemand onder de 27 jaar geldt vanaf 1 januari dat de medebewoner niet meer van invloed is op de hoogte van hun uitkering. Ouders worden dus niet meer gekort omdat hun kind (tot 27) nog thuis woont.

De nieuwe situatie is het gevolg van de wijziging in de kostendelersnorm. Dat heeft ook effect op de berekening van het Vrij te laten bedrag via de Vtlb-calculator.

Berekening huidige en toekomstige situatie

Huidige situatie van stel met Participatiewet-uitkering en thuiswonend kind van 24 jaar:

o    Inkomen ouders is € 1364,14 inclusief vakantiegeld (2 maal 43,33% van de bijstandsnorm voor een paar)

o    Beslagvrije voet is € 1330,-

o    Op basis van de gemeentelijke werkwijze met minimale aflossingsbedragen is de maximale afdracht € 34,14 per maand

o    Het Vtlb is in het algemeen wel hoger dan het inkomen

o    Inwonende kinderen worden geacht gederfde inkomsten (uitkering, huurtoeslag, verlies kwijtschelding gemeentelijke heffingen) onderling bij te dragen zodat het budget rond komt (ook als er geen sprake is van schulden)

o    In het Vtlb wordt deze 'tegemoetkoming inwonenden' niet ingevuld in de calculator en dus niet opgeteld bij het inkomen

Nieuwe situatie per 01-01-2023:

o    Inkomen ouders is € 1574,04 inclusief vakantiegeld (2 maal 50% van de bijstandsnorm voor een paar)

o    Beslagvrije voet is € 1496,-

o    Op basis van de gemeentelijke werkwijze met minimale aflossingsbedragen is maximale afdracht € 78,04 per maand 

o    Vtlb in het algemeen wel hoger dan inkomen

o    Inwonende kinderen worden geacht gederfde inkomsten (huurtoeslag, verlies kwijtschelding gemeentelijke heffingen) onderling bij te dragen zodat budget rond komt (ook als er geen sprake is van schulden)

o    Voor de Vtlb-berekening wordt deze tegemoetkoming inwonenden niet ingevuld in de calculator en dus niet opgeteld bij het inkomen

 Belangrijkste verschil is dat per januari het inkomen ongeveer € 200,- per maand hoger is en de afdracht aan de boedelrekening € 33,90 hoger wordt. Let op: voorwaarde is wel dat de gemeente werkt met minimale aflossingsbedragen.

Bij een alleenstaande ouder is de uitkomst min of meer hetzelfde. Het inkomen inclusief VT stijgt met ruim € 300,-, de afdracht stijgt met ongeveer € 18,-. Vooral voor alleenstaande ouders geldt dat zij minder afhankelijk worden of het thuiswonend kind inderdaad wel bijdraagt aan de kosten van de huishouding.

Voorbeelden van Vtlb-berekeningen

Stel, situatie met kostendelersnorm

Stel, situatie zonder kostendelersnorm

Alleenstaande, situatie met kostendelersnorm

Alleenstaande, situatie zonder kostendelersnorm

Vragen? Senior-beleidsadviseur Karen Stoffels-Montfoort

Sleutelwoorden

WetgevingVtlb