Overslaan en naar de inhoud gaan

Collectief schuldregelen bespaart tijd en geld

Nieuwe schuldregelmethode levert dit jaar 19 miljoen op, en in 2024 naar schatting 24 miljoen

Collectief schuldregelen bespaart tijd en geld

30 november 2022

Door Collectief schuldregelen komen mensen met schulden sneller tot een schuldregeling en ervaren ze meer schuldenrust. Collectief schuldregelen leverde de overheid, zorgverzekeraars en schuldeisers in 2020 daarom een besparing op van 8 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte. Het onderzoek werd gehouden in opdracht van de NVVK.

Collectief schuldregelen versnelt en vergemakkelijkt het tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen. Bij overstappen op Collectief schuldregelen vervallen processtappen als intakegesprekken met klanten of het controleren van terugbetalingen. Daardoor komen mensen met schulden sneller tot een schuldregeling en ervaren ze meer schuldenrust. Ook maakt Collectief schuldregelen automatisering en standaardisatie van het schuldregelproces mogelijk. Dat zorg voor lagere uitvoeringskosten. 

Verder wordt aangenomen dat het eerder bereiken van schuldenrust leidt tot minder gebruik van (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg en Wmo en minder verzuim.

Besparingen voor overheid, zorgverzekeraars en schuldeisers 

 In het onderzoek werd geprobeerd te bepalen hoeveel besparingen Collectief schuldregelen oplevert. Deze eerste kwantitatieve impactmeting van Collectief schuldregelen ging over het jaar 2020. Toen werden er 4841 klanten (25% van het totaal) via Collectief schuldregelen geholpen. De belangrijkste conclusies: 

  • Collectief schuldregelen bespaarde in 2020 de overheid, zorgverzekeraars en schuldeisers samen 8 miljoen euro. 

  • Per klant werd er gemiddeld 1.730 euro bespaard.  

  • Per klant werd 1.000 euro bespaard op de uitvoeringskosten van de schuldhulpverlening. 

Er is ook gekeken of Collectief Schuldregelen een positief effect heeft op het Nederlands Bruto Binnenlands Product of op de arbeidsparticipatie van klanten, maar dat kon niet worden vastgesteld. 

Vooruitblik naar 2024 

We verwachten dat het aandeel Collectief schuldregelen in schuldregelingen zal toenemen tot 56% in 2022 en 71% in 2024. Dat betekent dat de besparingen kunnen oplopen tot 19 miljoen dit jaar en 24 miljoen in 2024.

Deze impactmeting bevat schattingen en aannames. Voor een beter beeld willen we over een langere periode data van NVVK-leden verzamelen en analyseren. Daarvoor is wel noodzakelijk dat we het vastleggen en uitwisselen van data over Collectief schuldregelen standaardiseren. 

Lees het rapport Collectief schuldregelen Impactmeting 2020

Kom naar onze Informatiebijeenkomsten

We organiseren op dinsdag 6 december van 13.00-14.30 uur een online informatiebijeenkomst waarin je hoort hoe je kunt beginnen met Collectief schuldregelen. Meld je hier aan.

We organiseren op dinsdag 6 december van 15.00-16.30 uur ook een bijeenkomst over het Waarborgfonds saneringskredieten. Het Waarborgfonds maakt het voor alle gemeenten mogelijk om tegen minimale kosten saneringskredieten te verstrekken aan inwoners met schulden. Collectief schuldregelen gaat uit van de inzet van saneringskredieten als middel om schulden te saneren. Meld je hier aan.