Overslaan en naar de inhoud gaan

'Schuldhulpverlener, leer je regionale Wsnp-bewindvoerder kennen'

Martje Denayère-Pos hoopt op soepelere samenwerking

'Schuldhulpverlener, leer je regionale Wsnp-bewindvoerder kennen'

2 november 2022

Martje Denayère-Pos is sinds 2004 werkzaam als Wsnp-bewindvoerder. Hoe kijkt zij vanuit haar rol naar de samenwerking met schuldhulpverleners? En hoe kun je als schuldhulpverlener of bewindvoerder de overgang van Msnp naar Wsnp zo soepel mogelijk laten verlopen voor een cliënt?

Martje, welke ontwikkelingen zie je in je vak als Wsnp-bewindvoerder?

'Pakweg 15 jaar geleden bestond onze rol vooral uit toezicht en hooguit 20% begeleiding. De laatste jaren zie je dat er veel meer aandacht is voor de mens, ingegeven door het inzicht welke effecten schulden op mensen hebben. Toezicht is nog steeds belangrijk, we moeten ons immers aan de wet houden, maar die verhouding ligt vandaag de dag wel anders. Ik denk dat het nu 60% toezicht en 40% begeleiding is. Terwijl de wet eigenlijk 100% toezicht en 0% begeleiding voorschrijft.'

Martje Denayère

Martje Denayère-Pos

Staat daardoor de cliënt ook meer centraal?

'Het zou zo moeten zijn dat iedere financiële dienstverlener de cliënt centraal stelt. Per rol kan dat wel verschillen. Een schuldhulpverlener zal meer aan de kant van de cliënt staan waar wij als Wsnp-bewindvoerder wettelijk gezien juist meer aan de kant van crediteuren staan. Weet je, mensen die in de Wsnp terechtkomen hebben al zoveel meegemaakt, die moet je ook een beetje aan de hand nemen. En als ik naar mezelf kijk, denk ik dat daar meer aandacht voor is.'

Wat doe je vanuit jouw rol als Wsnp-bewindvoerder om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen?

'Als ik een nieuwe naam zie bel ik altijd even om contact te leggen met die schuldhulpverlener. Als er sprake is van beschermingsbewind vraag ik of bewindvoerders ook op huisbezoek komen. Soms hoor ik dat het niet tot hun takenpakket behoort maar ik vind het belangrijk om van elkaar te weten hoe je werkt.'

Wat zouden schuldhulpverleners kunnen doen om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen?

'Ik denk dat de meeste schuldhulpverleners hun regionale Wsnp-bewindvoerders niet goed kennen. Dus steek je hand uit, leg contact en verdiep je in het vakgebied van anderen. Dat zorgt voor wederzijds begrip. Ik zie daarin overigens wel een interessant verschil: de oude garde heeft het vak vaak in de praktijk geleerd en belt mij soms om advies in te winnen. De nieuwe garde is beter opgeleid. maar daar staat tegenover dat ze minder geneigd zijn om te netwerken en contacten te leggen. En dát is juist van wezenlijk belang.'

Als je naar de hele keten van schuldhulpverlening kijkt, wat vind je dan belangrijk?

'Ik hoor regelmatig voorstellen voor het aanpassen van de wet. Maar met de wetgeving is eigenlijk niet zoveel mis. We moeten eerst werken aan wat we hebben: de instrumenten die er al zijn. En we moeten het samen doen. Daarom is die soepele samenwerking zo belangrijk. Ik denk dat we open en eerlijk moeten zijn over de keuzes die er zijn voor een klant. Voor sommige klanten is een Wsnp honderd keer sneller en beter dan Msnp. Als je bijvoorbeeld talloze crediteuren hebt bij iemand die dak- of thuisloos is, dan weet je gewoon dat je dat nooit rond gaat krijgen.'

'In de wet staat niet dat een minnelijk traject compleet gedaan moet zijn, in de wet staat dat er een redelijke poging gedaan moet zijn. Meer niet. Sluit daarom een Wsnp-aanvraag niet bij voorbaat uit maar laat dat aan de rechter om te beoordelen. Ik weet: het klinkt eng maar probeer het gewoon eens. Of overleg met een Wsnp-bewindvoerder.'

'Ik zie bij beschermingsbewind regelmatig dat het stabiliseren van de situatie veel tijd kost. Van schuldenbewind naar Msnp of Wsnp zou je eigenlijk een maximale termijn van een jaar moeten stellen. Helpen met schulden werkt immers ook stabiliserend omdat beslagen vervallen.'

Niet elke crediteur is trouwens 'die grote bank'. Het zijn ook de fysiotherapeut, de bakker en de slager enzovoorts.

Wat is je ideaalbeeld?

'Idealiter zou ik zien dat mensen keuzevrijheid hebben met wie ze hun schulden regelen. Via de gemeente, een beschermingsbewindvoerder of een Wsnp-bewindvoerder. En dat die keuzemogelijkheid ook breder bekend zou zijn. Ik zou graag zien dat mensen bij een gemeente kunnen zeggen: 'ik kies voor Wsnp omdat ik meer zekerheid wil'. Maak het bekender.
Laten we niet opnieuw het wiel uitvinden maar meer en soepeler samenwerken. En gebruik maken van wat we al hebben.'

Plaatje Samen sterker

Dit artikel is onderdeel van de NVVK-campagne 'Samen sterker in financiële hulp'. Met deze campagne streeft NVVK naar een soepelere overgang van Msnp naar Wsnp. In deze campagne geven schuldhulpverleners, bewindvoerders en mensen werkzaam in de Rechtspraak een kijkje in de keuken en vertellen zij wat ze verstaan onder een soepele(re) samenwerking.

Ga naar de NVVK-themapagina Samen sterker in financiële hulp voor video's, podcasts en de complete handreiking boordevol praktische tips en ervaringsverhalen.