Overslaan en naar de inhoud gaan

Stijging aantal aanmeldingen voor schuldhulp

NVVK/Divosa-monitor toont toename zorgen over capaciteit

Stijging aantal aanmeldingen voor schuldhulp

25 oktober 2022 LobbyMonitor schuldhulpverlening

Uit de NVVK/Divosa-monitor Schuldhulpverlening, die de praktijk weergeeft van 90 gemeenten, blijkt voor het eerst sinds corona een stijging van het aantal aanmeldingen. De coronadip lijkt daarmee voorbij. Schuldhulpverleners maken zich daarnaast vaker zorgen over de beschikbare capaciteit, blijkt uit de Monitor.

Sinds 1 januari 2022 publiceren Divosa en de NVVK de monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten (die samen negentig gemeenten representeren) en verschijnt iedere drie maanden. Zo biedt de monitor een actueel overzicht en kunnen cijfers met voorgaande maanden en jaren vergeleken worden. De monitor is een voortzetting van de monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze editie geeft inzicht in de situatie van april, mei en juni 2022.

Stijgend aantal aanmeldingen

Opvallend is dat het aantal aanmeldingen in juni 2022 voor het eerst uitkomt boven het aantal aanmeldingen van januari 2020. De aanmeldingen voor schuldhulpverlening hebben een dip gekend in de coronaperiode.

De trend van een stijgend aantal aanmeldingen is al zichtbaar sinds november 2021. In deze monitor zien we dat de aantallen weer vergelijkbaar zijn met de periode voor de coronacrisis. 

Zorgen over capaciteit

Alhoewel alle respondenten aangeven dat er momenteel nog voldoende capaciteit is, maakt 30% zich zorgen over de toekomstige capaciteit. In de vorige monitor (over de maanden januari, februari en maart) was dit nog maar 15%.

De meeste respondenten herkennen geen specifieke doelgroep in de aanvragers van de schuldhulpverlening; de groep aanvragers is divers. Wel merken twee respondenten op dat het inkomen van aanvragers gemiddeld hoger ligt dan voorheen.

Monitor schuldhulpverlening april mei en juni 2022[2]

Sleutelwoorden

LobbyMonitor schuldhulpverlening