Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeente krijgt meer tijd voor contact met wanbetaler energie

Minister Jetten honoreert NVVK-pleidooi

Gemeente krijgt meer tijd voor contact met wanbetaler energie

24 oktober 2022 LobbyWetgeving

Energieleveranciers moeten voortaan 4 weken wachten nadat ze een vroegsignaal aan een gemeente gaven over een wanbetaler. Dat wil minister Jetten van Klimaat en Energie. Hij neemt de verplichte wachtperiode op in de herziene Regeling Afsluitbeleid Kleinverbruikers en in de Warmteregeling. De minister reageert daarmee op een pleidooi van de NVVK.

Op dit moment zien we in de praktijk dat sommige energieleveranciers na het afgeven van het verplichte vroegsignaal al snel tot afsluiting overgaan. 'Gemeenten kunnen dat tempo niet bijbenen. Daardoor is er -soms vanwege enkele tientjes achterstand- al sprake van afsluiting voordat de gemeente gelegenheid had contact te leggen met de inwoner. De financiële consequenties zijn enorm: hoge aansluitkosten en een nieuw, veel duurder energiecontract', schreven we twee weken op onze website. En in de brief aan het ministerie van Klimaat en Energie spraken we de wens uit gemeenten meer tijd te geven. 'Een gemeente zou minimaal een termijn van 28 dagen na verzending van een vroegsignaal gegund moeten worden. Dat is in lijn met de gestelde termijnen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening', hielden we het ministerie voor.

Tijdwinst positief voor hulpvrager

Daarop besloot het ministerie de Regeling afsluiting kleinverbruikers en de Warmteregeling aan te passen. Afsluiten is pas toegestaan als 'ten minste vier weken zijn verstreken na de verstrekking van gegevens aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening, of ten minste vier weken zijn verstreken na het bericht van de instantie van schuldhulpverlening dat de kleinverbruiker schuldhulpverlening ontvangt.'

We zijn heel blij met deze aanpassing; die geeft NVVK-leden meer tijd om te reageren op vroegsignalen, zodat onnodig afsluiten voorkomen wordt. De vier weken-termijn beschermt hulpvragers tegen de hoge kosten van een nieuw contract.

Nu nog een permanent recht op betaalregeling

In onze consultatiereactie pleitten we ook voor een permanent recht op een betaalregeling. In de zorg- en huursector is dit recht al ingevoerd. Helaas heeft het ministerie dit pleidooi niet overgenomen. Een kleine betaalachterstand kan uitgroeien tot een grote schuld. Wie mensen met betaalachterstanden recht geeft op een redelijke betaalregeling, helpt mee om het ontstaan van onoplosbare schulden te voorkomen. Daarom hopen we dat minister Jetten deze wens van NVVK-leden alsnog honoreert.

De gewijzigde Regeling Afsluitbeleid en de Warmteregeling zijn deze week gepubliceerd in de Staatscourant. Beide regelingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Vragen? Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving