Overslaan en naar de inhoud gaan

Probleemanalyse Toeslagen én scenario's voor alternatief in december naar Kamer

Staatssecretaris De Vries (Financiën) komt met plan van aanpak

Probleemanalyse Toeslagen én scenario's voor alternatief in december naar Kamer

19 oktober 2022 LobbyWetgevingToeslagen

Al jaren zijn we er heel druk mee in de financiële hulpverlening: mensen helpen die door fouten met toeslagen in de schulden kwamen. Al jaren hameren we op een alternatief systeem. Staatssecretaris De Vries heeft nu van de Tweede Kamer de opdracht gekregen uiterlijk in 2030 afscheid te nemen van het bestaande toeslagensysteem.

Het ingewikkelde en klantonvriendelijke systeem van inkomensondersteuning moet uiterlijk in 2030 afgeschaft zijn, besloot de Kamer begin oktober tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Toen dienden D66 en GroenLinks een motie in over het onderwerp. Uiterlijk in 2030 moet de regering het Toeslagensysteem afgeschaft hebben, aldus de Kamerleden Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks). Alle fracties, behalve de PVV en de fractie-Omtzigt, steunden de motie.

'Probleemanalyse actualiseren'

Verantwoordelijk staatssecretaris van Financiën De Vries (Toeslagen en Douane) schrijft de Kamer nu dat ze 'de probleemanalyse gaat actualiseren'. In december stuurt ze weer een brief aan de Kamer. 'In deze brief zal ik een plan van aanpak schetsen, ingaan op hetgeen in een tussenrapportage wordt opgenomen en wat in de definitieve rapportage. Tevens zal ik beleidsopties benoemen die ik in ieder geval van plan ben uit te werken.'

aukje-de-vries

Aukje de Vries, staatssecretaris van Financiën

Sinds 2017 hamert de NVVK al op afschaffing van het systeem, vanwege de grote hoeveelheid hulpvragers die in de problemen komen door de ingewikkelde aanvraagsystematiek. Dit artikel uit juni 2019 legt uit hoe wij er in de afgelopen jaren tegenaan keken en schetst ook al hoe het alternatief eruit zou moeten zien.

Nu vaart maken

De komende tijd zullen we onze visie op een nieuw systeem onder de aandacht blijven brengen. Onze kennis van mensen met financiële tegenslagen is wat ons betreft onontbeerlijk om in de toekomst tot een houdbaar systeem van inkomensondersteuning te komen. We roepen het ministerie van Financiën op om daarbij voortvarend te werk te gaan. Wat ons betreft is 2030 te ver weg. Het probleem is bekend, voor de oplossing zijn genoeg concrete ideeën beschikbaar. Het komt nu aan op actie.

 Reageren? Geert van Dijk, directeur NVVK 

Sleutelwoorden

LobbyWetgevingToeslagen