Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK start campagne voor soepeler overgang van Msnp naar Wsnp

'Samen sterker in financiële hulp'

NVVK start campagne voor soepeler overgang van Msnp naar Wsnp

10 oktober 2022 BeschermingsbewindWsnpWetgevingSchuldregeling

‘Samen sterker in financiële hulp’, zo heet de campagne die de NVVK vandaag lanceert. In de campagne geven we alle partijen in de schuldhulpketen meer inzicht in elkaars rol en in de ervaringen van cliënten die toegang zoeken tot de Wsnp. Doel: de overgang van Msnp naar Wsnp versnellen en versoepelen.

In 2020 constateerde de Nationale ombudsman in het rapport 'Hindernisbaan zonder finish' dat mensen die hun weg proberen te zoeken naar de Wsnp verschillende drempels tegenkomen. Onder meer door een slechte aansluiting van het minnelijke op het wettelijke traject en door een gebrek aan samenwerking in de schuldenketen. De campagne 'Samen sterker in financiële hulp' heeft tot doel die aansluiting en samenwerking te verbeteren. 

Goed contact en wederzijds begrip 

Een van de belemmerende factoren is dat ketenpartners elkaar niet weten te vinden. ‘Als professionals elkaar sneller opzoeken, kunnen ze de cliënt beter uitleggen hoe het proces gaat lopen', zegt projectleider Mirjam Zwamborn, beleidsadviseur bij de NVVK. ‘Dat geeft meer rust en vertrouwen en dat hebben onze cliënten nodig.’   

Ook weten ketenpartners nog te weinig van elkaars werkwijze, merkt Ronit van der Schaaf. Ze was tot voor kort coördinator van het project. ‘Professionals en cliënten zijn erbij gebaat als beroepsgroepen begrip tonen voor elkaars werkwijze en keuzes. Daarvoor moeten ze de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen.’  De theorie van elkaars werk kennen ze vaak wel, maar niet hoe ze hun werk in de praktijk doen. 

Kijkje in elkaars keuken 

Om ketenpartners een kijkje in elkaars keuken te geven organiseerde de NVVK 4 online werkplaatsbezoeken. Ze zijn vastgelegd op video. Later volgen er ook nog podcasts en blogs. De ketenpartners spreken in de video's hun wensen en tips uit voor een betere samenwerking. Een greep eruit:

  • De Wsnp-bewindvoerder roept schuldhulpverleners op om cliënten niet te bang te maken voor de Wsnp.
  • De beschermingsbewindvoerder pleit voor informeler overleg met de Wsnp-bewindvoerder op een manier die de cliënt ook kan begrijpen.
  • Vertegenwoordigers van de rechtbank adviseren schuldhulpverleners om zich meer te verdiepen in jurisprudentie.
  • De schuldhulpverlener wil soms de rechter kunnen uitleggen dat er een goede reden is dat een cliënt niet voldoet aan Wsnp-voorwaarden.  

   

   

Hoe begeleid je een hulpvrager goed?

Bij de campagne hoort ook een handreiking met tips voor een goede begeleiding in alle fases van het traject: van de aanvraag tot schuldhulp tot na de Wsnp-zitting. De tips zijn gebaseerd op onderzoek door de NVVK in samenwerking met Bureau Wsnp. Het onderzoek werd gehouden onder cliënten die Wsnp hebben aangevraagd en bij de Wsnp betrokken professionals.

Goede begeleiding zorgt ervoor dat cliënten meer steun, rust, vertrouwen, en veiligheid ervaren. Dat heeft een positief effect op het resultaat van het Wsnp-traject en daarmee op welzijn en gezondheid van cliënten, is de conclusie.

Behalve campagne ook werkafspraken

De campagne 'Samen sterker in financiële hulp' is een van de opbrengsten van het project ‘Minder regeldruk, klant voorop’. De NVVK kreeg daarvoor subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnenkort start er ook een campagne om de samenwerking tussen schuldhulp en bewind te verbeteren door werkafspraken. 

Voor meer informatie: zie de NVVK-themapagina Samen sterker in financiële hulp of leg contact met Mirjam Zwamborn, 06 - 11 04 17 58.

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindWsnpWetgevingSchuldregeling