Overslaan en naar de inhoud gaan

Minister Schouten zet kracht achter ‘beweging naar voren’

NVVK: introduceer kwaliteitssysteem voor financiële hulpverlening

Minister Schouten zet kracht achter ‘beweging naar voren’

27 juli 2022 Lobby

De recent gepubliceerde plannen van minister Schouten voor Armoedebeleid zijn ambitieus. Werken vanuit vertrouwen, oog voor wat nodig is, mét en niet óver hulpvragers praten en samen aan de slag: het zijn goede uitgangspunten voor effectief beleid. Als NVVK vragen we daarbij aandacht voor mensen met te weinig inkomen om hun schulden op te lossen. Ook bepleiten we de introductie van een sectorbreed kwaliteitssyssteem.

In een brief aan de Tweede Kamer schetste de eerste minister voor Armoedebeleid die Nederland kent haar plannen voor de komende jaren. Er ligt een grote opdracht voor overheden, bedrijven, hulpverleners en vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Ook voor de NVVK.

We waarderen de constructieve manier waarop deze minister haar portefeuille invult. Op het gebied van bestaanszekerheid en preventie is onze inzet: de kraan moet dicht. We zijn net als minister Schouten ongerust over de financiële kwetsbaarheid van grote groepen mensen in de samenleving. We zien die kwetsbaarheid terug in het onderzoek dat we onlangs lieten doen door de stichting voor Economisch Onderzoek SEO.

Pijnlijke constatering

Eén op de vijf huishoudens heeft financiële zorgen. Voor een land als Nederland is dat een pijnlijke constatering. Bestaanszekerheid verdient daarom alle aandacht, zeker met de huidige energiecrisis, de hoge inflatie en mogelijk een recessie in aantocht. Door deze ontwikkelingen dreigt een grote groep in de klem te komen. Zij maken een grote kans op het ontwikkelen van problematische schulden, maar we kunnen ze met de huidige middelen nog onvoldoende helpen.

Wat maakt ons blij?

De actielijst van de minister is lang. Vanuit het werk van de leden van de NVVK zijn we zonder meer enthousiast over

 • de extra middelen voor gemeenten voor preventie en schuldhulp;
 • de landelijke schuldpauzeknop, die in de brief aan de Kamer expliciet omarmd wordt door de minister;
 • het uitbreiden van de faciliteiten voor betalingsregelingen.

Hiermee zet minister Schouten de ‘beweging naar voren’ krachtig door, met veel aandacht voor preventie en de intensivering van vroegsignalering.

Ook positief zijn we over

 • de extra aandacht voor schuldhulpverlening aan ondernemers, jongeren, statushouders, (ex-)gedetineerden, anderstaligen en andere zorgvragers. Voor hen is hulp op maat heel belangrijk;
 • de clustering van de Rijksincasso en de heroverweging van de preferente positie van de overheid als schuldeiser.

Als NVVK werken we met onze leden energiek door aan

 • effectieve aanpakken zoals Collectief schuldregelen, het gebruik van het saneringskrediet om schulden te regelen, de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt en de uitbreiding van schuldhulpverlening aan ondernemers en jongeren;
 • brede samenwerking met schuldeisers, Nederlandse Schuldhulproute, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en overheden in het netwerk rond mensen met geldzorgen.

Wat zien we graag ook nog gebeuren?

 • We bepleiten de verdere uitbouw van een sectorbreed kwaliteitszorgsysteem. De NVVK heeft voor haar leden een herijkt Kwaliteitskader ontwikkeld dat kan dienen als basis en inspiratie.
 • We zijn sterk voorstander van nieuwe aanvullende wetgeving die een maximale reactietermijn instelt voor schuldeisers. Enerzijds ontstaat voor hen zo een plicht om altijd mee te werken aan een schuldregeling, anderzijds houdt een schuldeiser altijd de mogelijkheid om de rechter te laten toetsen of de voorgestelde regeling billijk is.
 • Een verplichte gang naar de rechter voor alle gevallen waarin termijnen door schuldeisers niet worden gehaald vinden we onwenselijk. Dit gaat ten koste van de tijd die nodig is voor goede hulpverlening en leidt tot onnodige bureaucratie.
 • We willen onder voorwaarden het traject van schuldregelingen flexibiliseren. Dat betekent: korter maken dan de huidige vaste drie jaar. Aanpassing kan plaatsvinden op basis van mogelijkheden en behoeften. Zo ontstaat ruimte voor maatwerk in overleg met de hulpvrager. Belangrijke voorwaarden bij de flexibilisering zijn wat ons betreft: voldoende aandacht voor begeleiding en nazorg, en een financiële compensatie voor verstrekkers van saneringskredieten met een kortere doorlooptijd.

Samen met minister Schouten wil de NVVK de komende jaren alles op alles zetten om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen. De uitgangspunten stemmen hoopvol. Haar visie en kijk op armoede en schulden laat zien dat er een wezenlijke verandering ontstaat in het denken over het ontstaan en oplossen van schulden.

Niet wachten tot problemen oplopen

Het werd ook echt tijd voor verandering. Het aantal mensen met problematische schulden moet structureel omlaag. Extra aandacht vraagt het voorkomen van ellende in de toekomst voor alle mensen die nu financieel vast dreigen te lopen. Omdat zij steeds vaker onvoldoende ruimte hebben in hun inkomen om hun schulden op te lossen is er vanuit de schuldhulpverlening eigenlijk geen goed hulpaanbod voor deze nieuwe groep. Tegelijk weten we wat er gebeurt als we domweg wachten totdat de problemen ernstig zijn opgelopen.

Kortom: de NVVK werkt enthousiast en vol overtuiging mee aan de realisatie van het programma van de minister. Daarbij blijven we graag in gesprek over verdere innovaties en verbeteringen in het armoede- en schuldendomein.

Vragen? Mail Geert van Dijk, directeur NVVK

Sleutelwoorden

Lobby