Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine foutjes maken nieuwe versie Vtlb-calculator noodzakelijk

Reiskostencorrectie duidelijker

Kleine foutjes maken nieuwe versie Vtlb-calculator noodzakelijk

14 juli 2022 vtlb

Sinds het verschijnen van de nieuwe calculator voor het Vrij te laten bedrag (Vtlb) en het Vtlb-rapport zijn er bij Bureau Wsnp enkele problemen geconstateerd. Daarom is er een nieuwe versie van de Vtlb-calculator uitgebracht. Ook het rapport is aangepast.

De nieuwe versie van de Vtlb-calculator juli 2022 (v. 4.3.1.1) verhelpt een kleine bug in de vorige versie (v. 4.3.1). Op de website van Bureau Wsnp is de nieuwe installatie voor de Vtlb-calculator inclusief de juiste Vtlb-calculator schil (juli 2022, versie 4.3) beschikbaar. De schil is gewijzigd, de vtlb-calculator zelf niet, deze setup kan daarom over de vorige geïnstalleerd worden.

Verduidelijking reiskostencorrectie

De handmatige correctie op de reiskosten via ‘overige correcties’, zoals gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 11 maart 2022, is niet meer van toepassing. De nieuwe normbedragen zijn verwerkt in de calculator en het rapport. Ter toelichting op de hoogte van deze normen:

  • Het forfaitaire bedrag (reiskosten auto) is wat hoger geworden, het is gestegen van € 176,04 naar € 189,38.
  • De prijs per kilometer is iets gedaald ten opzichte van maart, namelijk van € 0,211 naar € 0,198.

Deze cijfers worden door het Nibud aangeleverd en kunnen als volgt worden verklaard: vaste kosten voor verzekering zijn wat hoger, waardoor het forfait wat hoger is geworden. Brandstofprijzen zijn nagenoeg gelijk aan maart, die hebben daardoor ditmaal geen invloed op de prijs per kilometer. Door daling van kosten voor onderhoud is de prijs per kilometer alsnog iets gedaald.

Tekstuele verbeteringen Vtlb-rapport en handleiding

Tot slot hebben enkele oplettende lezers wat foutjes in het Vtlb-rapport gemeld. Een en ander is aangepast. De correcte versie van het Vtlb-rapport is beschikbaar op de website van Bureau Wsnp.

Sleutelwoorden

vtlb