Overslaan en naar de inhoud gaan

'Meer mensen zullen moeite hebben met betalen energierekening'

Vattenfall blij met vernieuwd convenant om schulden te regelen

'Meer mensen zullen moeite hebben met betalen energierekening'

24 februari 2022 SchuldeisersSchuldregeling

Energiebedrijf Vattenfall nam een actieve rol op zich bij de voorbereiding van het nieuwe convenant tussen de NVVK en Energie Nederland, de koepel van energiebedrijven. Martin Neef, Head Payments en Debt Collection, legt uit waarom. 'Voor Vattenfall is efficiëntie in de processen belangrijk. Maar dat geldt ook voor de vraag: worden mensen echt goed geholpen en is er sprake van duurzaam herstel?'

Wat verandert het nieuwe convenant met de NVVK in de manier waarop Vattenfall schulden van klanten regelt?

Martin Neef, Head Payments en Debt Collection: 'Als Vattenfall zijn we blij dat er een nieuw convenant is met heldere afspraken en focus op het versimpelen van processen, versnellen van hulp en een goede basis van vertrouwen. Daarom hebben we ook actief meegeschreven aan het convenant en de specifieke afspraken voor energiebedrijven. Voor ons is het belangrijk dat onze klanten zo vroeg mogelijk hulp zoeken en krijgen, zodat achterstanden niet verder oplopen. En als klanten zich sneller melden bij een hulpverlener, kunnen wij sneller ons incassoproces stopzetten zodat direct schuldenrust kan ontstaan.'

Hoe ontwikkelt zich het percentage wanbetalers bij Vattenfall?

'Twee jaar geleden hadden we de verwachting dat door Corona de schulden bij zowel consumenten als zakelijke klanten zou oplopen. Door steunpakketten van de overheid is het betaalgedrag bij zakelijke klanten gelukkig niet verslechterd. Bij consumenten is het ook goed gegaan; we vermoeden doordat mensen door lockdowns weinig andere uitgaven hadden en hun energie dus beter hebben kunnen betalen. In 2021 stegen verder de energieprijzen enorm: in 2022 gaan steeds meer klanten hier last van krijgen. Gelukkig zien we nu nog weinig effecten, maar we maken ons er wel zorgen over: klanten in hulpverlening, budgetbeheer of met een slecht geisoleerd huurhuis zullen flink last gaan krijgen van de stijging. Hulp zoeken via bijvoorbeeld Geldfit.nl is dan belangrijk. Daarnaast zijn we uiteraard ook in overleg met de overheid over de steun aan mensen met een laag inkomen, daar is echt iets extra’s voor nodig.'

Waarom is het uit het perspectief van mensen met schulden belangrijk om meer snelheid te maken bij het schuldregelen?

'Hoe eerder en hoe beter de hulp is, hoe lager de achterstanden zullen zijn. En tijdens het schuldregelen is het natuurlijk ook veel beter dat zo’n proces korter duurt: niemand wil 8 maanden wachten op duidelijkheid over een regeling. Zeker niet in een stressvolle situatie waarin mensen veelal zitten. Als we als schuldeisers hieraan bij kunnen dragen, doen we dat uiteraard graag.'

Welk belang heeft Vattenfall zelf bij dit convenant?

'Voor Vattenfall zijn drie zaken belangrijk: vroege hulp, efficiënte processen en een focus op duurzaam herstel. Over de vroege hulp heb ik al eerder gezegd dat dit beter is voor de totale schuld. Voor Vattenfall is het natuurlijk ook beter als de achterstanden lager zijn: hierdoor hoeven we minder af te boeken en is er direct meer zekerheid over toekomstige rekeningen. Het ‘bij voorbaat akkoord’ en zeker ook het Schuldenknooppunt zorgen voor flink efficiëntere processen, voor ons als grote energieleverancier is dit natuurlijk ook belangrijk. Tenslotte gaat het ons met name om de toekomst: is er echt sprake van een duurzaam herstel en is iemand goed geholpen? Deze drie zaken kunnen alleen goed gaan wanneer er sprake is van een uitstekende kwaliteit van hulpverlening. De NVVK belofte voorziet hierin - ook worden alle leden hierop getoetst. In onze samenwerking met de NVVK zullen we hier ook regelmatig op terugkijken om zo zaken nog verder aan te kunnen scherpen.'

Wat is het belang van dit convenant in een tijd waarin de energieprijzen sterk stijgen?

'Dat belang is alleen maar groter geworden: meer mensen zullen moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Ook zullen bestaande schuldregelingen meer onder druk komen te staan. Heldere uitgangspunten in de samenwerking gaan hier dan zeker mee helpen.'

Wat is er wat jou betreft verder mogelijk om het convenant nog efficiënter te maken?

'Het meest inefficient zijn nu alle communicatiestromen, updates, en dergelijke. Dit kunnen energieleveranciers en hulpverleners beperken tot het nodige en dit via een efficient platform met elkaar uitwisselen: het Schuldenknooppunt. Vattenfall wil in de komende weken de aansluiting klaar hebben, zodat we kunnen starten met uitwisselen. Om dit echt effectief te maken, is het nodig dat zoveel mogelijk gemeentes, hulpverleners en zeker ook schuldeisers zich aansluiten. Hierdoor kunnen we in enkele dagen de noodzakelijke schuldregeling opzetten in plaats van enkele maanden.

Als laatste wil ik nog graag meegeven dat dit echt een heel mooie samenwerking is, waar voor iedereen de uitkomst positief is: onze klanten krijgen sneller goede hulp, hulpverleners kunnen efficienter werken en zich dus meer richten op kwaliteit en voor ons als schuldeisers worden de afboekingen lager en de processen efficienter. En zo maken we met elkaar elke dag Nederland een klein stukje beter. En uiteraard betreft dit convenant een goede set aan standaardafspraken; hierbij verliezen we onze klant natuurlijk niet uit het oog: als maatwerk nodig is, doen we daar graag aan mee. De menselijke maat bij deze afspraken is altijd het meest belangrijk.'

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling