Overslaan en naar de inhoud gaan

Kredietbank Nederland treedt toe tot Waarborgfonds saneringskredieten

'Werken met saneringskredieten wordt nieuwe standaard'

Kredietbank Nederland treedt toe tot Waarborgfonds saneringskredieten

30 juni 2022 Saneringskrediet

Kredietbank Nederland, de landelijk werkende kredietbank waar 84 gemeenten bij aangesloten zijn, heeft besloten haar saneringskredieten voortaan te borgen via het Waarborgfonds saneringskredieten. Wanneer een hulpvrager faalt bij het afbetalen van zijn saneringskrediet, zorgt het Waarborgfonds ervoor dat het de betrokken gemeente geen geld kost.

KBNL is na de Zwolse kredietbank de tweede kredietbank die haar saneringskredieten laat borgen door het waarborgfonds. Programmadirecteur Frank Dijkstra van het Waarborgfonds: 'Saneringskredieten bieden mensen met problematische schulden sneller perspectief op een schuldenzorgvrije toekomst. Het waarborgfonds saneringskredieten is opgericht om gemeenten en kredietbanken optimaal te faciliteren bij het aanbieden van saneringskredieten.'

Nieuwe standaard

Dijkstra: 'We streven ernaar dat werken met saneringskredieten de nieuwe standaard wordt binnen schuldhulpverlening. Het waarborgfonds neemt het financieel risico voor gemeenten en kredietbanken weg bij oninbare saneringskredieten. Hierdoor staat gemeenten niets meer in de weg om dit instrument in te zetten.'

Risicovrij saneringskredieten aanbieden

Door toetreding van KBNL zijn direct een flink aantal gemeenten waarvoor KBNL de schulddienstverlening uitvoert, aangesloten op het Waarborgfonds. Per 1 juli neemt het waarborgfonds de borgstellingen over voor nieuwe tot KBNL toetredende gemeenten, alsmede een groot deel van de huidige portefeuille van KBNL. De komende maanden wordt in overleg met gemeenten die met KBNL reeds bestaande borgstellingsafspraken hebben, gekeken of en op welke wijze een overstap naar het Waarborgfonds gerealiseerd kan worden.  

Dijkstra is blij met de stap van KBNL. 'KBNL is één van de 23 kredietbanken in Nederland. Op dit moment bedient KBNL 84 gemeenten. Daar waar gemeenten nog geen toegang hebben tot een kredietbank is KBNL, naast een aantal andere kredietbanken, bereid om te deze rol te vervullen. Zo kunnen alle gemeenten toegang krijgen tot het Waarborgfonds en zodoende risicovrij saneringskredieten aanbieden aan haar burgers met problematische schulden. Zo werken we samen aan een schuldenvrije toekomst!'

www.sbn.nl/waarborgfonds

www.kredietbanknederland.nl

Vragen over het Waarborgfonds Saneringskredieten? Mail of bel Frank Dijkstra, 06-18471444

Sleutelwoorden

Saneringskrediet