Overslaan en naar de inhoud gaan

Energietoeslag in het minnelijk traject: steun in de rug maar nog geen structurele oplossing

Energietoeslag in het minnelijk traject: steun in de rug maar nog geen structurele oplossing

10 juni 2022 Schuldregeling

Al eerder hebben we bericht dat we een oproep doen voor maatwerk en we raden schuldhulpverleners aan om het gesprek met de hulpvrager en schuldeisers aan te gaan. Nu worden we met onze lijn geholpen door het standpunt van Recofa, de rechter-commissarissen in de Wsnp, om de energietoeslag in principe buiten de boedel te houden.

De NVVK is blij met het standpunt van Recofa om de energietoeslag buiten de boedel te houden wanneer daar energielasten van worden voldaan. In de Wsnp kan het niet voldoen van de energienota leiden tot de kwalificatie ‘nieuwe schuld’. Wij zien het voldoen van energiekosten niet als enige reden om het bedrag niet te reserveren voor schuldeisers. Ook als de energiekosten (op dit moment) mee lijken te vallen, kan het nodig zijn om een verzoek te doen om deze eenmalige compensatie in te zetten voor het (duurzaam) sluitend krijgen van de begroting.

Recofa biedt ook de mogelijkheid tot een verzoek om maatwerk voor twee groepen:

  • De groep waarvoor de energietoeslag van € 800,- niet voldoende is en dus een hogere correctie op het VTLB nodig kan zijn
  • De groep die geen energietoeslag krijgt (of er geen recht op heeft) maar daar wel behoefte aan heeft, ook dan kan een correctie op het VTLB nodig zijn

Het complete bericht van Recofa lees je hier

De NVVK maakt zich na berichten van haar leden met name zorgen om een steeds groter wordende groep die de maandelijkse begroting niet sluitend krijgt. Dan is maatwerk inclusief correcties in het VTLB soms nodig om überhaupt te kunnen voorzien in levensbehoefte. Daarom zijn wij blij met deze ondersteuning vanuit de rechtspraak. Het blijft belangrijk om zowel de hulpvrager als de schuldeisers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden die je als professional ziet.

Sleutelwoorden

Schuldregeling