Overslaan en naar de inhoud gaan

Stijgende energieprijzen vragen om actie

Zoek actief naar ruimte bij hulpvrager of schuldeisers of meld je bij NVVK

Stijgende energieprijzen vragen om actie

17 december 2021 Schuldregeling

Mensen met een schuld- of betaalregeling die te maken krijgen met sterk stijgende energieprijzen dreigen in de knel te komen. Kom jij schrijnende situaties tegen, meld ze bij ons. Lees hier ook wat je kunt doen om mensen in een schuldregeling hierbij te helpen.

Vanuit ons netwerk krijgen we signalen dat mensen die van een minimaal inkomen moeten leven, geconfronteerd worden met een maandbedrag voor energie dat soms verdubbelt. Dit zijn concrete ervaringen die we horen:

 • Een stijging van het maandbedrag van € 130,- naar € 267,- per maand (waarbij het energiebedrijf overigens nog moet vaststellen of de aangekondige compensatie van de energiebelasting al verwerkt is)
 • Een cliënt die van een maandbedrag van € 117,- naar € 223,65 gaat
 • Een cliënt die van € 101,- per maand naar € 160,- gaat
 • Een cliënt die van € 52 naar € 262 gaat (deels door te laag ingesteld termijnbedrag).
 • Een cliënt die met € 80,- omhoog gaat
 • Een mevrouw die thuis zit met haar jas aan en een dekentje om, ze zit veelvuldig haar verbruik via de app te bekijken, en dat neemt maar niet af...
 • Een andere cliënt klant die binnen met z'n jas aan zit en de verwarming uit; het is 12,5 graden in zijn woonkamer

Schrijnende gevallen

De aangekondigde compensatie via de energiebelasting en via de extra korting voor huishoudens op of net boven het sociaal minimum is waarschijnlijk niet altijd voldoende voor de hier boven genoemde voorbeelden. Wanneer jij ook schrijnende gevallen tegenkomt, vragen we je die bij ons te melden, zodat we via onze netwerken deze signalen kunnen delen.

Heb je te maken met mensen die al in een schuldregeling of een betaalregeling zitten en die in de problemen komen door stijgende energieprijzen of andere vaste lasten? De Tweede Kamer heeft een motie (pdf, 21 kB)voorbereid waarin gevraagd om de beslagvrije voet aan te passen. De motie is vooralsnog niet in stemming gebracht. Wij denken dat deze motie praktisch niet uitvoerbaar is omdat de berekeningsmethode achter de beslagvrije voet daarvoor te complex is.

Anticipeer, zoek ruimte, overleg

Daarom geven we je hier wat tips wat je kunt doen:

 • In het algemeen is onze oproep: anticipeer hier zoveel mogelijk op, pas waar nodig maatwerk toe en ga zonodig het gesprek met schuldeisers aan.
 • Ga de situatie bij je klant na. Komt er een eindafrekening aan, loopt er een vast contract af of stijgende maandlasten bij een variabel contract? Al deze situaties hebben invloed op de maandbegroting of zijn een risico voor een lopende betalings- of schuldregeling
 • Beoordeel of er ruimte is in het maandbudget voor hogere prijzen of een hogere eindafrekening. Is er nog ruimte om te reserveren voor een mogelijke stijging of een aankomende afrekening ga dan het gesprek aan met de klant. 
 • Lukt dit niet, ga dan na of er ruimte is in de boedel. Mogelijk kan een eindafrekening worden voldaan en kan de boedel later aangevuld worden door een vergoeding uit overwerk of het vrij te laten vakantiegeld. 
 • Geen ruimte? Lever maatwerk. Ga in gesprek met onder andere schuldeisers. Dat kan met de energieleverancier, met de schuldeisers in de regeling én met de klant.
 • Een saneringskrediet zou je enkele maanden langer kunnen laten lopen door de aflossing tijdelijk stil te zetten.

We roepen leden maar vooral ook schuldeisers op om open te staan voor maatwerk en creatieve oplossingen, om te voorkomen dat juist mensen die een stap hebben gezet naar hulp nu in nog grotere problemen raken.

Sleutelwoorden

Schuldregeling