Overslaan en naar de inhoud gaan

Berekening beslagvrije voet moet fijnmaziger

Gezamenlijke verbetervoorstellen NVVK en Sociaal Werk Nederland

Berekening beslagvrije voet moet fijnmaziger

30 maart 2022 LobbyWetgeving

Samen met Sociaal Werk Nederland reageerden we op voorstellen van het ministerie van SZW om de wetgeving rond de beslagvrije voet aan te passen. We pleiten voor een hogere beslagvrije voet voor gepensioneerden, verlaging van de grens om hoge woonkosten bij te tellen en bepleiten dat het verzoek 'toepassing hardheidsclausule' bij de kantonrechter gratis wordt. 

De nieuwe wet Vereenvouding beslagvrije voet is enerzijds een vooruitgang ten opzichte van vroeger. Anderzijds is de nieuwe berekeningswijze minder fijnmazig. In een Verzamelwet probeert het ministerie van Sociale Zaken de gevolgen daarvan te repareren.

In onze gezamenlijke reactie met Sociaal Werk Nederland leggen we uit wat er volgens ons moet gebeuren. 

Lees de brief die we stuurden hier (pdf, 211 KB)

Meer info op schuldinfo.nl

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving