Overslaan en naar de inhoud gaan

Dagelijks beschadigen deurwaarders personen en bedrijven - tegen hun zin

Wet vereist delen van vonnissen rond beslagen

Dagelijks beschadigen deurwaarders personen en bedrijven - tegen hun zin

3 maart 2022 Wetgeving

Adresgegevens, strafrechtelijke veroordelingen, bijzondere persoonsgegevens zoals politieke opvattingen, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, medische persoonsgegevens of bedrijfsgeheimen: het rolt allemaal over straat als de deurwaarder een vonnis laat 'betekenen' door werkgevers of andere partijen. De KBvG wil dat er een einde komt aan 'deze gelegitimeerde schandpaal'.

In een vlijmscherpe column op de site van de Koninklijke Bond van Gerechtsdeurwaarders keert waarnemend KBvG-voorzitter Sjef van der Putten zich tegen de verplichting die zijn beroepsgroep dwingt persoonlijke gegevens openbaar te maken.

Schade veroorzaken in plaats van recht doen

Van der Putten: 'Waarom worden dit soort stukken door de gerechtsdeurwaarder afgegeven aan partijen die niets, maar dan ook niets met de inhoud van de zaak te maken hebben? Eenvoudig: het staat in de wet. Als een gerechtsdeurwaarder bij bijvoorbeeld een werkgever of een bank beslag legt op inkomsten of vermogen, wordt een exploot betekend aan deze derde partij. De wet bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder bij dat exploot ook de onderliggende stukken moet voegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vonnis, een notariële akte of een verzoekschrift. (...) Die stukken bevatten informatie die niet voor die derde is bedoeld met ernstig risico op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, financiële schade, reputatieschade en zelfs gevaar voor lijf en leden. Daar waar recht moet worden gedaan, wordt schade veroorzaakt.'

Baan kwijt door vonnis

Van der Putten bepleit een wetswijziging die deurwaarders toestaat de informatie geheim te houden. De NVVK ondersteunt dit pleidooi van harte. Van der Putten noemt het voorbeeld van een vrouw die haar baan verloor door het voorschrift. 'Bij de beslaglegging op haar loon heb ik het vonnis aan haar nieuwe werkgever moeten meebetekenen. Hierin werden haar misstappen in geuren en kleuren omschreven. Reden voor de nieuwe werkgever om tot ontslag over te gaan', aldus Van der Putten.

Zo gaat het vaker, beschrijft Van der Putten in zijn column. Het zou daarom goed zijn als de wetgever of de Tweede Kamer hier zo spoedig mogelijk een einde aan maakt.

Heb jij ook voorbeelden van het effect van deze verplichting? Laat het ons weten.

Sleutelwoorden

Wetgeving