Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen op zoek naar de beste manier om hulp te geven

'Meedoen met de NVVK Expeditie maakt je werk leuker'

Samen op zoek naar de beste manier om hulp te geven

28 februari 2022 SchuldregelingNVVK Arrangement

Binnnekort vertrekt de NVVK Expeditie. Jouw team is ook van harte welkom om mee te doen. Wil je weten wat je ervan kunt verwachten en hoeveel tijd het je kost? Lees dit artikel, en kom naar de extra informatiebijeenkomst op donderdag 3 maart.

Ons werk kan altijd beter, en daarom organiseren we de NVVK Expeditie. Een speelse en tegelijk serieuze manier om ons werkproces te verbeteren, zodat hulpvragers sneller schuldrust krijgen. De Expeditie gaat er daarnaast voor zorgen dat we de doorlooptijd voor het regelen van schulden bekorten.Projectleider Martijn Schut geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Martijn Schut

1. Wat beoogt de NVVK Expeditie?

'Het is een gezamenlijke zoektocht naar wat het beste werkt. Je inspireert elkaar. De ene schuldhulpverlener weet meer dan de andere, zo help je elkaar verder. Je neemt  ook kennis van wat we als NVVK ontwikkelen: de inzet van saneringskredieten, Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt.'

2. Wat is de aanleiding?

'Als vereniging hebben we samen met onze leden allerlei innovaties ontwikkeld: convenanten met schuldeisers, hulp registreren in Vish en kennisgevingen aan schuldeisers sturen om snel schuldenrust te bereiken, het Schuldenknoopppunt. We zijn het er ook allemaal over eens dat het belangrijke innovaties zijn, maar op werkvloer is nog niet overal duidelijk is wat deze vernieuwingen kunnen betekenen. Onze werkprocessen kunnen eenvoudiger en simpeler. Door taken handiger op te pakken, in de juiste volgorde, kan je veel tijd besparen. De tijd die je bespaart kan je goed gebruiken voor de dingen voor dingen die er echt toe doen. De bulk van wat we als schuldhulpverlener communiceren, kun je automatiseren. Dat creëert tijd om goede gesprekken voeren met schuldeisers en klanten. Om meer begrip te kweken bij schuldeisers die niet meteen in willen gaan op een voorstel. Dat voorkomt dat een voorstel afgewezen wordt.'

3. Is het leuk om mee te doen?

'Ja, want de Expeditie gaat over de kern van ons werk: wat het betekent om schuldhulpverlener te zijn. Meedoen maakt je dagelijkse werkzaamheden leuker en effectiever, met minder administratie en bureaucratie. Je komt meer toe aan de dingen waarvoor je het vak hebt gekozen.'

4. Hoeveel tijd kost het?

Alle missies zijn zo ontwikkeld dat je genoeg tijd hebt om ze te voltooien. Ook zijn er per missie verschillende routes beschikbaar waar je uit kan kiezen, variërend van 15 tot 60 minuten. Ons advies: gebruik bestaande vergaderingen om opdrachten te bespreken en de voortgang bij te houden. Natuurlijk kost het wat tijd. Steek je er veel tijd in, dan levert het je ook veel op. De Expeditie bestaat uit missies. Daarzin zitten opdrachten die je met je team uitvoert. Je zit dus wat vaker met je team om de tafel om daarover van gedachten te wisselen. Maar de Expeditie en de challenges die er deel van uitmaken zijn onderdeel van je dagelijkse werk. In dat dagelijkse werk doe je vanuit de Expeditie de dingen niet iets anders om te experimenteren en te leren.'

5. Wat nu als je er eerst wat meer over wil weten?

'Bezoek dan onze informatiebijeenkomst op donderdag 3 maart.'

6. En als ik al weet dat ik mee wil doen?

'Dan kun je je inschrijven via een mail aan mij. Je schrijft je in als team, met minimaal 3 en maximaal 12 leden. Een organisatie kan meerdere teams aanmelden. Binnen het team moet er 1 persoon aangewezen worden als teamcaptain. Die maakt vervolgens een profiel aan voor het team op de speciale NVVK Expeditie-site. De Expeditie start half maart. Meedoen kost 1500 euro per team, een bedrag dat overigens geboekt kan worden als opleidingskosten.' 

7. Levert de Expeditie een winnaar op, en hoe wordt bepaald wie dat is?

'Ieder team stelt vooraf doelen die het team wil behalen. Tijdens de Expeditie werk je aan die doelen. Uiteindelijk komt er een team bovendrijven dat de opdrachten als beste heeft uitgevoerd. Als je je doelen hebt gehaald en als je bijvoorbeeld je doorlooptijd hebt verkort, dan wordt dat beloond.'

Zie ook nvvk.nl/expeditie voor video's en meer informatie

Sleutelwoorden

SchuldregelingNVVK Arrangement