Overslaan en naar de inhoud gaan

Als jouw hulpvrager echt klem zit, kan je dit doen

'Maatwerk Multiprobleemhuishoudens' belooft oplossingen

Als jouw hulpvrager echt klem zit, kan je dit doen

1 december 2021

Meer slagkracht. Mandaat. Bevoegdheden. Hoe vaak zit je daar niet om verlegen als financieel hulpverlener? Je ziet je hulpvrager klem zitten, en je zoekt een uitweg. Daarvoor is er het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM). Precies wat je zocht!

Het PMM is domeinoverstijgend en bestaat sinds 2019. Vijf ministeries, gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties als Belastingdienst, CAK, CJIB, DJI, DUO, SVB, UWV en Verslavingsreclassering werken erin samen om onder andere financiële hulpverleners meer slagkracht, mandaat en bevoegdheden te geven.

Onderzoek naar wettelijke verankering

Algemeen contactpersoon voor het programma is Marjan Jellema van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met collega's van de betrokken ministeries vormt zij het kernteam dat onder meer werkt aan de ontwikkeling van de bevoegdheden en instrumenten. Het kernteam onderzoekt hoe het de mogelijkheden die het programma nu biedt ook wettelijk kan verankeren. Als NVVK zijn we bij het programma betrokken via een klankbordgroep. Ook adviseren we rond de wettelijke verankering van het programma.

Toegang tot het programma krijg je via het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek. Het Maatwerkloket biedt gemeentelijke maatwerkprofessionals één aanspreekpunt bij het Rijk voor vastgelopen multiprobleemsituaties.

Eerst zelf aan de slag

Natuurlijk doe je zelf eerst alles wat je kunt om een situatie op te lossen. Als dat niet lukt, kunnen gemeenten een beroep doen op het Maatwerkloket. Achter het loket bundelen zich vijf ministeries en diverse uitvoeringsorganisaties van het Rijk.

Zo kun je via het Maatwerkloket toegang vragen tot het Maatwerkregister. Dat register helpt professionals van gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties elkaar eenvoudiger te vinden. Op deze manier kunnen ze multiprobleemsituaties sneller aan elkaar voorleggen en samen oplossen.

De medewerkers van het Maatwerkloket kunnen een situatie opschalen naar het Landelijk Escalatie Team (LET). Hier brengt een onafhankelijk voorzitter de betrokken bestuurders bij elkaar om aan een oplossing te werken. Het LET vormt daarnaast een platform om te leren van knelpunten die zich voordoen.

Maatwerk instrumenten

Snel geld als dat nodig is

Heel praktisch is ook de optie van een overbruggingsprocedure. Soms is de oplossing helder, maar is nog onduidelijk welke partij deze moet bekostigen. Om te voorkomen dat een situatie verergert, is er de overbruggingsprocedure. Door snel duidelijkheid te bieden over welke partij moet financieren kan de juiste hulp tijdig worden geboden. Wanneer blijkt dat de onduidelijkheid niet tijdig kan worden weggenomen, kan er garant worden gesteld of voor worden gefinancierd. Wanneer de partij die had moeten betalen gevonden is, betaalt die het voorgefinancierde deel terug. De oplossing voor de cliënt staat op deze manier altijd voorop.

Het loket is bereikbaar via maatwerkmultiprobleemhuishoudens@minszw.nl

Heb jij ervaring?

Gebruikte jij het PMM al eens voor een moeilijke situatie? Laat het ons weten, dan delen we je ervaringen op onze site.

Meer weten? Lees 'Bureaucratiusche modder kost jaarlijks 10 miljard euro' in Binnenlands Bestuur

Kijk ook op maatwerkprobeemhuishoudens.nl

plaatje PMM