Overslaan en naar de inhoud gaan

Schadevergoedingen in de toekomst buiten de boedel?

Minister Dekker kondigt onderzoek aan

Schadevergoedingen in de toekomst buiten de boedel?

19 oktober 2021 SchuldeisersSchuldregeling

In een motie pleitten GroenLinks en de ChristenUnie er onlangs voor om de schadevergoedingen vanwege geweldsmisdrijven in de jeugdzorg buiten de boedel van mensen met schulden te laten. Minister Dekker gaat daar niet in mee, maar kondigt wel onderzoek aan naar het onderwerp.

‘De overheid moet zich tot het uiterste inzetten om te zorgen dat mensen die door eigen overheidshandelen slachtoffer zijn geworden, een nieuwe start kunnen maken’, aldus de motie. De overheid moet er daarom voor zorgen dat een schadevergoeding ‘niet alsnog gevorderd wordt door schulden uit het verleden’, schreven de opstellers van de motie. Die kreeg steun van bijna tweederde van het parlement. Alleen VVD, CDA en de Groep-Van Haga stemden tegen.

Geen uitzondering

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Dekker nu dat de tegemoetkoming vanwege geweldsmisbruik in de jeugdzorg niet wettelijk uitgezonderd wordt. De hoofdregel voor mensen in een schuldregeling is dat alle ontvangen bedragen worden ingezet om de schulden op te lossen. Ook de rechter-commissarissen in faillissementen (Recofa) hebben aangegeven dat dit bedrag niet automatisch vrijgelaten kan worden.

In een minnelijke schuldregeling kun je het verzoek natuurlijk altijd neerleggen bij een schuldeiser. De uitkomst staat niet op voorhand vast omdat met zo’n voorstel de voorwaarden van de lopende schuldregeling worden aangepast.

Minister Dekker beschrijft deze optie ook in een brief aan de Kamer: ‘Wel is het mogelijk dat bij een minnelijke schuldregeling (een privaatrechtelijke overeenkomst tussen schuldeisers en de persoon met schulden) op individueel niveau een afspraak wordt gemaakt. Dit is afhankelijk van de medewerking van de schuldeisers hieraan’, aldus Dekker.

Onderzoek naar wetswijziging

De minister kondigt een onderzoek aan naar de mogelijkheid ‘de wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat iemand die een materiële vergoeding ontvangt, zij het van de overheid, een bedrijf of een particulier, deze geheel of gedeeltelijk zelf kan houden en niet hoeft te gebruiken voor het betalen van schulden.’

‘In dit onderzoek zal ik ook vanuit het internationaalrechtelijke kader laten analyseren wat een dergelijke inbreuk op het eigendomsrecht voor gevolgen heeft voor de positie van de schuldeisers en of er mogelijkheden zijn om in de Faillissementswet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een dergelijke uitzondering op te nemen.’

Dekker spreekt de verwachting uit dat hij het resultaat van het onderzoek in de tweede helft van volgend jaar aan de Kamer kan sturen.

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling