Overslaan en naar de inhoud gaan

'Doorbraak in toegang Digid-omgeving'

Gemeenten starten pilots via e-herkenning

'Doorbraak in toegang Digid-omgeving'

13 oktober 2021 LobbyBeschermingsbewindWetgeving

Wie voor een hulpvrager iets wil regelen waarbij de Digid van de betrokkene nodig is, moet òf telkens een machtiging regelen òf een strafbare handeling plegen door met de inloggegevens van de betrokkene aan de slag te gaan. Daar komt nu hopelijk binnen een jaar een einde aan. Waarbij aangetekend moet worden dat een oplossing voor dit probleem al vaker werd aangekondigd, maar tot nu toe nog niet tot stand gekomen is.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt er al jaren aan om voor bewindvoerders toegang te creëren tot gegevens van cliënten die achter Digid-muren zijn verdwenen. Denk aan het aanvragen van tegemoetkomingen bij gemeenten, het downloaden van uitkeringsspecificaties van het UWV, een overzicht van CJIB-boetes of het indienen van een declaratie bij de zorgverzekeraar.

Bewindvoerders zijn juridisch bevoegd om gegevens in te zien en te bewerken. Maar zij mogen niet beschikken over de Digid van hun cliënt. Een machtiging is de enige oplossing, maar deze zijn tijdelijk en gelden niet voor alle gebieden waar toegang nodig is.

E-herkenning om in te loggen

Het ministerie zet nu concrete stappen om een portaal te creëren dat bewindvoerders toegang geeft. Het toegangsportaal werkt met e-herkenning. Daarnaast hebben bewindvoerders het Burgerservicenummer van hun cliënt erbij nodig.

Diverse gemeenten, het CJIB, het UWV en BKR starten met het ontwerp van de digitale omgevingen en met pilots. Zij sluiten onder andere aan op het Centraal curatele- en bewindregister (CCBR) van de Rechtspraak. De ambitie is rondom het vierde kwartaal van 2022 alle bewindvoerders toegang te bieden. Wel zullen de dienstenaanbieders nog jaren nodig hebben om hun dienstenomgevingen passender en volledig te maken.

Gemeenten starten pilots

Rotterdam, Den Haag, Almelo, Lelystad en de Lekstroomgemeenten maken in een pilot bepaalde delen van hun digitale dienstverlening toegankelijk. Zij maken bijvoorbeeld de aanlevering van schuldhulpdossiers digitaal mogelijk, maar ook het aanvragen van bijstand, het inzien van specificaties en het indienen van losse formulieren. De pilots worden begeleid door de VNG en starten dit najaar. Parallel aan deze pilot zijn diverse dienstenaanbieders momenteel aan het bouwen zodat ook zij pilots kunnen gaan starten.

Branche zit aan tafel

Namens de diverse brancheverenigingen zitten Marcel Brinkhof (NBPB), Robert Hendrikx (NVVK) en Stephan van der Giessen (NBBI) in de werkgroep van het ministerie die de ontwikkelingen aanjaagt. We hopen dat er deze keer werkelijk spijkers met koppen geslagen worden, omdat we ons bewust zijn van het belang hiervan voor het werk van bewindvoerders.

Heb je vragen over dit project, mail dan onze beleidsmedewerker Ronit van der Schaaf, r.vanderschaaf@nvvk.nl.

Sleutelwoorden

LobbyBeschermingsbewindWetgeving