Overslaan en naar de inhoud gaan

Aansluiten bij VISH, hoe gaat dat in de praktijk?

Leer van de ervaring van dit NVVK-lid

Aansluiten bij VISH, hoe gaat dat in de praktijk?

6 oktober 2021 Stabilisatie

Je hebt nét iemand toegelaten tot de schuldhulp en de opluchting is groot, maar de volgende dag staat toch de deurwaarder op de stoep. Dit scenario is makkelijk te voorkomen met de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH). Steeds meer gemeenten sluiten aan. Ook Yolanda Langenberg van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug is daarmee bezig. ‘Alles wat schuldrust kan brengen, moet je inzetten.’

Na 27 jaar stapte Yolanda Langenberg eind vorig jaar over van Kredietbank Nederland naar de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH). Bij de Kredietbank was VISH vanzelfsprekend onderdeel van haar werk. Dus stelde ze haar nieuwe werkgever voor om ook aan te sluiten. Ook omdat Langenberg in juli een oproep van de NVVK las om dit te doen. Tenslotte is het sinds januari verplicht volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) om gegevens uit te wisselen met gerechtsdeurwaarders.

Nog makkelijker geworden

Voor schuldhulpverleners is VISH niet een instrument waar ze zelf actief mee aan de gang hoeven te gaan. Langenberg: ‘De gegevens gaan naar deurwaarders. Bij een match in VISH adviseren deurwaarders hun opdrachtgevers om invordering op te schorten. Of ze gaan overleggen met de schuldhulpverlening. Bovendien is een vermelding in VISH voor sommige deurwaarders aanleiding om andere schulden van dezelfde persoon aan te melden bij de schuldhulpverlening. Handig, zeker als mensen niet goed weten waar ze schulden hebben. Vroeger moesten we cliënten nog vragen of ze ermee akkoord gingen dat we hun gegevens doorgaven, om vervolgens een vinkje aan of uit te zetten. Dat hoeft niet meer nu er een wettelijke grondslag is om gegevens te delen. Het is dus alleen maar makkelijker geworden.’

Op de achtergrond

Wat Langenberg niet weet, is hoe vaak deurwaarders VISH raadplegen, of in welke gevallen het VISH was dat voor schuldrust zorgde. Robbert Bakker, relatie- en servicebeheerder bij SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders), vertelt dat VISH zijn werk op de achtergrond doet. ‘Deurwaarders zijn verplicht eerst de basisregistratie personen (BRP) te raadplegen voor ze een dagvaarding uitbrengen. VISH is daarin geïntegreerd, zodat deurwaarders automatisch een seintje krijgen als uit VISH blijkt dat iemand al schuldhulp krijgt.’ VISH functioneert al vele jaren, alleen wordt het nog door te weinig gemeenten gevoed met de noodzakelijke gegevens. Bakker is dan ook blij dat er zich sinds juli al 20 nieuwe gemeenten hebben aangemeld voor aansluiting op VISH.

Een ICT-kwestie

Eén van organisaties die zich aanmeldden was RSD KRH. Langenberg gaat daar als procesbegeleider schuldhulpverlening zorgen dat VISH wordt omarmd. ‘Ik ga de documentatie overdragen aan degene die moet tekenen, en dan overleggen we met de ICT-afdeling hoe we het gaan implementeren. We zijn nu nog druk bezig met het digitaliseren van dossiers, maar ik hoop dat dit daarna ingevoerd kan worden. Wat er daarvoor nodig is, dat zal de ICT-afdeling moeten inregelen.’ Bakker legt uit: ‘De ICT-afdeling moet inregelen dat het systeem automatisch elke dag een bestand naar SNG verstuurt. Dat gaat op een veilige manier, met privacy-waarborgen. Daarna moet de ICT-afdeling de dagelijkse aanlevering beheren en monitoren.’

Aanrader

Langenberg raadt iedereen aan om VISH te gebruiken. ‘Alles wat schuldrust kan brengen, moet je inzetten. Al helpt het maar in 10% van de gevallen. En VISH is een algemeen geaccepteerde uitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en lokale overheden. Dat is precies wat je wilt, dus ik blijf het op de agenda zetten.’

Wil je meer weten over hoe VISH werkt en hoe je er met je systeem op kunt aansluiten? Bekijk de pagina over VISH in de kennisbank of neem contact op met SNG: 088 6389300 of mail@sng.nl.

Sleutelwoorden

Stabilisatie