Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine verbetering aan vtlb-calculators 2021

Kleine verbetering aan vtlb-calculators 2021

2 augustus 2021 vtlb

In de vtlb-calculators van januari 2021 én juli 2021 is een kleine verbetering aangebracht. Dit zijn de wijzigingen.

Verbetering calculator januari 2021 (v. 4.0.6.)

Deze versie, die geldt voor januari t/m juni 2021, berekent de beslagvrije voet met de normen van januari 2021. Dat is van belang bij herberekeningen over deze periode. In versie 4.0.4 was nog niet ingebouwd dat de berekening van de beslagvrije voet werd gemaakt met de normwaarden van de gekozen berekeningsversie. Dit is in versie 4.0.6 opgelost.

Vanaf versie 4.1 worden altijd de juiste normenwaarden bij de gekozen berekeningsversie gebruikt, ook bij herberekeningen in een latere periode.

Download het installatiebestand (v.4.0.6) (zip, 78 MB).

Verbetering calculator juli 2021 (v. 4.1.2)

Deze versie, die geldt voor juli t/m december 2021, herstelt een kleine fout waardoor de leeftijd van kinderen verkeerd wordt weergegeven in de uitdraai. Deze fout is verholpen in deze versie (v. 4.1.2.).

Berekeningen gemaakt in versie 4.1.1 hoeft u niet te herberekenen! De fout speelde alleen in de weergave, de onderliggende berekening is juist.

Download het installatiebestand (v.4.1.2) (zip, 78 MB).

Sleutelwoorden

vtlb