Overslaan en naar de inhoud gaan

Wil je mensen met schulden beter helpen? Gebruik VISH

Registratiesysteem schuldhulp voorkomt stress bij hulpvragers

Wil je mensen met schulden beter helpen? Gebruik VISH

7 juli 2021 Stabilisatie

De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) zorgt voor snelle schuldrust bij mensen met schulden. Deurwaarders checken het systeem voor ze op pad gaan om beslag te leggen. Toch gebruiken nog maar weinig gemeenten het instrument, bleek op de Donderdagmiddagsessie die we er onlangs aan wijdden. 

VISH bestaat al sinds 2009. Het is een instrument waarmee gemeenten aan deurwaarders kunnen doorgeven dat iemand schuldhulp krijgt. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een convenant tussen de NVVK en de KBvG. Tot nu toe maken 93 gemeenten gebruik van VISH. Daarmee laten de overige 297 gemeenten een belangrijk instrument liggen om schuldrust te bereiken voor hun inwoners die hulp vragen. 

Gegevensuitwisseling is AVG-proof

De recente wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten een duidelijke grond voor gegevensuitwisseling met deurwaarders. De gemeente heeft voor het verplichte plan van aanpak gegevens nodig van deurwaarders. Die zijn verplicht de gegevens te verstrekken. Omgekeerd moet de gemeente deurwaarders weer melden wie schuldhulp krijgt.  

Direct schuldrust  

Met VISH kan een gemeente deurwaarders laten weten dat iemand schuldhulp krijgt, waarna zij direct stoppen met beslaglegging en andere incassomaatregelen. Gemeenten kunnen iemand al aanmelden bij VISH zodra ze met een inwoner in gesprek gaan over een plan van aanpak. Ze hoeven niet te wachten tot de beschikking is afgegeven. Het is juist beter om niet te wachten, omdat ze van gerechtsdeurwaarders meer informatie kunnen krijgen over iemands schuldensituatie.

Beproefd en veilig instrument

Het is niet verplicht om voor de vereiste gegevensuitwisseling met deurwaarders VISH te gebruiken, maar het is wel een beproefd, veilig en efficiënt instrument waarop gemeenten zich kosteloos kunnen aansluiten. Als ze niet de verwijsindex gebruiken, moeten ze deurwaarders op een andere manier informeren. Maar zo vroeg mogelijk gegevens delen is cruciaal om mensen snel perspectief te geven. 

Wil je meer weten over hoe VISH werkt en hoe je er met je systeem op kunt aansluiten? Bekijk de pagina over VISH in de kennisbank of neem contact op met SNG: 088 - 638 93 00 of mail@sng.nl. 

Sleutelwoorden

Stabilisatie