Overslaan en naar de inhoud gaan

Een snellere uitweg voor huurders met schulden

Woningcorporatie Zayaz tevreden over Collectief Schuldregelen

Een snellere uitweg voor huurders met schulden

30 juni 2021

De Brabantse woningcorporatie Zayaz helpt mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt aan betaalbare woonruimte. Soms hebben huurders achterstanden in hun betalingen. Daarom ging Zayaz in op de uitnodiging van de gemeente 's-Hertogenbosch om mee te doen aan Collectief Schuldregelen. Incassoconsulent Maran Martens vertelt hoe dat uitpakt. ‘We vinden het belangrijk dat een huurder sneller perspectief heeft op een schuldregeling, en dus minder stress.’

Maran Martens

Zayaz huisvest in ’s Hertogenbosch en omgeving 30.000 mensen in 13.000 woningen. Zayaz is daarmee de grootste corporatie in de regio. Maran Martens heeft regelmatig te maken met huurders met een huurachterstand. ‘Daar zit vaak veel meer achter, want niemand besluit zomaar om de huur eens een maand niet te betalen. We merken als we iemand spreken dat zo’n situatie heel veel stress oplevert. Het eerste wat iemand zegt is: ik wil mijn huis niet kwijt, ik wil een betalingsregeling. Daar gaan we meestal in mee, maar als de huurder vaak terugkomt voor een betalingsregeling is dat niet de juiste aanpak. Dan is iemand met het ene potje het andere aan het vullen.’

Minder stress

‘Het gaat vaak om huurders die simpelweg niet kúnnen betalen; meestal omdat ze hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Als we ze daarover spreken vragen we goed door, want er zijn vaak nog meer schulden. Soms zijn wij de eersten die dat zien. We raden ze aan om naar het gemeentelijke loket Eerste Hulp bij Geldzaken te gaan voor een intake. Als het nodig is worden ze doorgestuurd naar schuldhulpverleners.

Een schuldregeling is een perfecte oplossing om in een keer van je schulden af te zijn. Maar het duurt lang voor het zover is. Zo heb ik nu een dossier waarbij ik al 9 maanden wacht tot de 20 andere schuldeisers akkoord zijn. We vinden het belangrijk dat een huurder sneller perspectief heeft op een schuldregeling en dus minder stress. Fijn als we daaraan kunnen bijdragen met Collectief Schuldregelen.’

Opgaveverzoeken op dinsdag

‘We werden voorgelicht over Collectief Schuldregelen in een online bijeenkomst met de gemeente. We wisten natuurlijk niet wat we precies konden verwachten, maar als het onze huurders helpt doen we graag mee. In de oude situatie kregen we de opgaverzoeken altijd via brieven die stuk voor stuk werden ingescand. Al die poststukken eerst archiveren is een flinke klus. De frequentie is erg wisselend. Met Collectief Schuldregelen weet je gewoon dat je eens per week de opgaves tegemoet kan zien.’

Soepele introductie

‘Collectief Schuldregelen is goed uitgerold. Bij het ophalen en uploaden van het Excel-bestand in de beveiligde omgeving moet je in het begin even begeleid worden, daarna wijst het zich vanzelf. Ik ben degene die daar als eerste mee heeft gewerkt. Daarna heb ik het uitgezet onder 3 andere collega's.

Eens in de paar maanden hebben we overleg met de gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening over wat er goed en minder goed loopt. Soms gaan we ook in op casussen. Voor ons geeft dat ook meer inzicht. We zien dat we soms een vrij laag percentage krijgen van onze schuld. Als we dan van de schuldhulpverleners horen wat er allemaal speelt bij zo’n huurder begrijpen we dat beter.’

Duurzame oplossing

Volgens Martens gaat Zayaz bijna altijd direct akkoord met een schuldregeling. ‘Maar dat gebeurt niet als er sprake is van multiproblematiek. Bijvoorbeeld bij een combinatie van zorg, schuldhulp en overlast veroorzaken in de wijk willen we net wat meer onderbouwing. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van hoe de schulden zijn ontstaan en wat ze eraan doen. Voor ons is het heel belangrijk dat er een duurzame oplossing komt waar de huurder echt mee geholpen is.’

Schuldhulpverleners blijven betrokken

‘We merken nu al dat schuldregelingen door Collectief Schuldregelen sneller tot stand komen, vooral als er niet zoveel schuldeisers zijn. Laatst heb ik een paar dossiers binnen 3 maanden afgerond. Een aandachtspunt voor ons is dat we er alert op blijven dat de lopende huur ook na het afwikkelen van de schuldregeling goed blijft binnenkomen. Wat je een enkele keer ziet is dat er weer een maand niet wordt betaald. Als we dat zien, schakelen we direct met de betreffende schuldhulpverlener en die duikt er gelijk op.

Het is dus niet zo dat schuldhulpverleners denken dat ze klaar zijn als er een schuldregeling is; ze blijven de huurder begeleiden. Omdat we intensief samen optrekken om het proces van Collectief Schuldregelen goed te laten verlopen is het contact ook veel beter. Je spreekt elkaar veel vaker dus je kent de huurder en de schuldhulpverlener die erbij betrokken is beter.’

Nog meer deelnemers graag

‘Wat ik nog graag zou willen is dat meer deurwaarders aansluiten bij Collectief Schuldregelen. Ik heb hiervoor zelf bij een deurwaarder gewerkt. Het was zoveel werk, al die brieven. We lazen al die onderbouwingen helemaal niet, want we waren alleen maar aan het innen namens een andere schuldeiser. Als de deurwaarders waar we bij Zayaz mee samenwerken ook meedoen, kan dat ons proces nog verder versnellen.

Ik zou Collectief Schuldregelen aan elke woningcorporatie aanbevelen, want huurders zijn er erg mee geholpen. Ook voor andere schuldeisers is het een prima werkwijze. Het allerbelangrijkste is toch dat er een uitweg is bij schulden - en snel.’

Lees hier alle details over Collectief Schuldregelen.

Wil jouw gemeente ook Collectief Schuldregelen? Mail een van onze accountmanagers Barbara Grotzinger of Asmae Jazouli en zij nemen contact op.