Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook nieuwe zorgbonus blijft buiten boedel

Besteding voor Wsnp'ers alleen met toestemming beschermingsbewindvoerder

Ook nieuwe zorgbonus blijft buiten boedel

24 juni 2021 WsnpSchuldregeling

De rechters-commissarissen in faillissementen (Recofa) hebben besloten ook de corona-zorgbonus van 2021 buiten de boedel te laten vallen. Recofa nam daarnaast ook een besluit over de taxatie van een woning van een Wsnp-aanvrager.

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering. Waarschijnlijk bedraagt de zorgbonus ongeveer € 200 tot € 240. De precieze hoogte van de bonus is pas later bekend, want die hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. 

Besteden na toestemming

Recofa gaat met deze bonus op dezelfde manier om als met de eerder uitgekeerde bonus van €1.000. De grondslag van de 2021-bonus is namelijk dezelfde als die van de zorgbonus in 2020. Het bedrag valt dus buiten de boedel voor wie in een Msnp- of Wsnp-traject zit. Voor Wsnp'ers geldt dat zij de bonus alleen mogen besteden met toestemming van de beschermingsbewindvoerder.

Verkoop huis in Wsnp 

Recofa heeft besloten dat er naar wordt gestreefd om binnen 12 maanden duidelijkheid te verstrekken over een eventuele verkoop van een koophuis en het hieruit voortvloeiende taxatiemoment. Die duidelijkheid kan echter ook de mededeling zijn dat nog gewacht wordt met een definitieve beslissing over al dan niet verkopen. Afwijking blijft dus mogelijk.

De rechters zien af van de introductie van twee taxatiemomenten voor de waardebepaling van de eigen woning. 

Onafhankelijke taxatie

Recofa vindt het belangrijk dat de ingeschakelde taxateur écht onafhankelijk is. Daarom moet hij ingeschakeld worden door de bewindvoerder. Want als een taxateur is ingeschakeld door degene die de Wsnp in wil, kan de taxatie lager uitvallen dan de werkelijke waarde. Dat is onwenselijk, aldus Recofa.

Sleutelwoorden

WsnpSchuldregeling