Overslaan en naar de inhoud gaan

Ministerie SZW en KBvG werken mee aan Donderdagmiddagsessie 17 juni

‘VISH vergroot effectiviteit van schuldhulptraject’

Ministerie SZW en KBvG werken mee aan Donderdagmiddagsessie 17 juni

9 juni 2021 Stabilisatie

Ontmoet gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen, lid van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, en senior beleidsmedewerker Pieter Roos van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onze Donderdagmiddagsessie over schuldenrust.

‘Een deurwaarder wil er zo snel mogelijk van op de hoogte zijn dat iemand met schulden in een minnelijk schuldhulptraject stapt’, zegt gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen. Hij is directeur van incasso- en deurwaardersorganisatie Flanderijn. Van Leeuwen: ‘Tijdige informatie scheelt kosten. Zowel voor de schuldeiser, de schuldenaar als de deurwaarder.’

Frustrerend als deurwaarders blijven komen

Daarom is de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) voor hem hét middel om die informatie te delen. ‘De deurwaarder is dan niet meer afhankelijk van de informatie vanuit de persoon met schulden. Voor iedere ambtshandeling moet de gerechtsdeurwaarder eerst de Basisregistratie Personen bevragen. Hij krijgt dan vanuit VISH de melding over een lopend minnelijk traject direct mee.’

Van Leeuwen zegt het persoonlijk ‘heel jammer’ te vinden dat nog niet alle gemeenten in Nederland meedoen aan VISH. Op dit moment doet ruim een kwart mee. Van Leeuwen: ‘Het is een laagdrempelig middel. Nu ontstaat er te vaak frustratie tussen gerechtsdeurwaarders, hulpverlening en schuldenaren. Met name voor de hulpvrager is het middel belangrijk. Wanneer iemand eindelijk de stap heeft gezet richting hulpverlening is het frustrerend wanneer gerechtsdeurwaarders zich nog steeds blijven melden omdat zij niet op de hoogte zijn van het gestarte traject.’

Melding vergroot effectiviteit

Ook in de keten van vroegsignalering tot een geslaagd minnelijk traject is het belangrijk dat de melding in VISH wordt gedaan. Van Leeuwen: ‘Dat vergroot de effectiviteit van het traject aanmerkelijk.’

Behalve Van Leeuwen levert ook senior beleidsmedewerker Pieter Roos van het ministerie van SZW een bijdrage aan de sessie. Hij gaat in op de relatie tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het delen van cliëntinformatie via VISH. Het ministerie noemt in de Nota van Toelichting op de gewijzigde Wgs VISH expliciet als kanaal om informatie te delen tussen schuldhulpverleners en deurwaarders.

Geef je op om mee te doen

Meedoen aan deze Donderdagmiddagsessie? Geef je hier op.

Sleutelwoorden

Stabilisatie