Overslaan en naar de inhoud gaan

Accountmanagersteam Collectief Schuldregelen een halfjaar aan de slag

Brug tussen uitvoering en NVVK

Accountmanagersteam Collectief Schuldregelen een halfjaar aan de slag

2 juni 2021

Meer gemeenten en schuldeisers laten aansluiten bij Collectief Schuldregelen. En helpen als ze bij de implementatie of uitvoering ergens tegenaan lopen. Dat is het werk van de drie accountmanagers van Collectief Schuldregelen. Mede dankzij hen breidt de nieuwe werkwijze zich het laatste halfjaar in hoog tempo uit over het land. Een gesprek over hun ervaringen.

‘Het was mijn bedoeling om gemeenten en schuldeisers bij elkaar te brengen en dat is ook gelukt’, vertelt Barbara Grötzinger. ‘Als er drie jaar geleden iets was met een schulddossier wist een schuldeiser de schuldregelaar niet te vinden. Omgekeerd wisten schuldregelaars niet bij welke afdeling ze moesten zijn bij bijvoorbeeld een zorgverzekeraar. Door Collectief Schuldregelen is dat veranderd.’ Grötzinger was bijna vanaf het begin betroken bij Collectief Schuldregelen in pioniergemeente Den Haag. Daarna ging ze bij SchuldenlabNL werken aan de landelijk uitrol.

Bereik vergroten

In de begintijd ging Barbara nog persoonlijk bij elke gemeente langs. Maar toen koningin Máxima bij de ondertekening van het Schuldenpactpact aandacht besteedde aan Collectief Schuldregelen ontplofte haar mailbox. Collectief Schuldregelen ging versneld over naar de NVVK. Nynke Andringa, die in het maatschappelijk werk veel te maken had gehad met schulden, werd als tweede accountmanager aangetrokken.

Samen bepaalden ze een strategie om slimmer en effectiever gemeenten en schuldeisers te bereiken. ‘Alle kennis die Barbara in haar hoofd had, hebben we op papier gezet als draaiboek en procesbeschrijving.’ Ook bedachten ze de informatiebijeenkomsten, waarbij ze tot wel twintig gemeenten tegelijk informeren over Collectief Schuldregelen.

Direct saldo, direct akkoord

In april kwam ook Asmae Jazouli erbij, die erg blij was om aan Collectief Schuldregelen te kunnen bijdragen. ‘In Leiden waren we vroeger de meeste tijd kwijt aan het wachten op de saldo-opgave en de reactie op het voorstel. Ik weet als geen ander hoe frustrerend dat is. Je wil eigenlijk de klant helpen. Dat je nu direct het saldo en akkoord hebt is zo'n verademing. En als vroeger tien mensen een schuld bij dezelfde schuldeiser hadden, moest je die tien keer een brief sturen. Nu bundel je de klanten op één lijst. Dan geeft de schuldeiser van alle klanten het saldo door en hij geeft ook direct zijn akkoord, zonder dat je hoeft te zeggen wat de afkoopsom wordt.

Voor een schuldregelaar is dat wel even wennen. Ze vinden het eerst veel werk om de lijsten op te stellen. Later in het traject merken ze hoeveel tijd het bespaart.’ Grötzinger vertelt dat het in Den Haag zelfs een competitie werd wie het snelst een dossier kon afronden. ‘Als ik over de afdeling liep hoorde ik: het lukt nu al in 32 dagen!’

Brugfunctie

Het team merkt dat er veel behoefte aan hun inbreng is. Ze weten wat er op de werkvloer speelt, signaleren problemen en tackelen die snel. Soms door gemeenten van elkaar te laten leren. Zo onderzocht de ict-afdeling van ’s-Hertogenbosch of het programma voor bestandenuitwisseling DocZend voldoet aan de privacyregels. Dat hoeven andere gemeenten dan niet meer opnieuw te doen.

Naarmate de accountmanagers meer ervaring opdoen wordt het implementeren steeds makkelijker. ‘We vormen echt een brug tussen de uitvoering en de NVVK’, aldus Grötzinger. ‘Ook als schuldeisers zeggen dat iets in het gemeentelijke proces anders zou moeten, schakelen we met de gemeente. Als er iets verbeterd kan worden, maken we daar zeker werk van.’

Uitleg over saneringskredieten

Grötzinger en Jazouli hadden eigenlijk verwacht dat meer gemeenten al met saneringskredieten zouden werken. Dat is een voorwaarde voor Collectief Schuldregelen. Maar het saneringskrediet bleek nog niet overal ingeburgerd. Daarom hebben de accountmanagers er op de studiedag aandacht aan besteed en het Handboek Saneringskrediet gepubliceerd. Dat geeft gemeenten handvatten om ze (meer) te gaan verstrekken.

Het Handboek geeft antwoord op de vraag hoe je dat doet qua kredietfaciliteiten, maar ook hoe je zorgt voor een cultuuromslag in de uitvoering. ‘Het is begrijpelijk dat je moet wennen aan saneringskredieten als je altijd hebt gewerkt met schuldbemiddelingen. Maar de stap moet wel gezet worden om mee te kunnen doen aan Collectief Schuldregelen.’, zeggen de accountmanagers.

Uitbreiden als een olievlek

De andere kant van het werk van de accountmanagers is het binnenhalen van nieuwe partijen door ze te wijzen op kortere doorlooptijden en minder administratieve rompslomp. Dat werpt vruchten af. Steeds meer gemeenten en diverse kredietbanken doen al mee.

Onlangs stak het team de koppen bij elkaar om de vervolgstrategie bepalen. Ze besloten zich op de veertig grootste gemeenten te richten. Andringa bedacht om met vlaggetjes op een kaart aan te geven welke gemeenten al benaderd waren. ‘Sommige gemeenten zeiden dat ze het in het begin van het jaar te druk hadden, met bijvoorbeeld de herziene Wgs of de uitvoering van de TOZO. Bij die gemeenten doe ik binnenkort een tweede belronde. Ik ben benieuwd wat dat oplevert.’

Meer schuldeisers in het vizier

Ook het leeuwendeel van de top 30 van landelijke schuldeisers is al aan boord. Zij zijn overtuigd van de voordelen: snellere uitbetaling en minder werk. Het team gaat daarom nu ook middelgrote schuldeisers benaderen die ze tot nu toe nog niet in het vizier hadden.

Het blijkt niet altijd makkelijk om in contact te komen. Berichten aan een algemeen mailadres leveren vaak weinig op. Andringa loste dat al een keer creatief op door haar tandarts om een contactpersoon te vragen van een organisatie die facturering en debiteurenbeheer regelt voor zorgaanbieders. Met succes, binnenkort is de eerste afspraak. De laatste tijd sluit het team veel incassopartijen aan. Daar is het de uitdaging om ook de primaire schuldeisers te mee te nemen, zodat ze allebei vooraf akkoord geven.

Onderhoudsgesprekken

Naarmate er meer partijen zijn aangesloten, zullen de wervingsactiviteiten afnemen. Dan blijven de accountmanagers vooral aanspreekpunt bij problemen. Ze zien voor zich dat er dan bij elke gemeente eens per halfjaar of per kwartaal onderhoudsgesprekken zijn. Daarbij gaan ze ook na hoe het staat met de saneringskredieten en de budgetbegeleiding. Zo ver is het nog niet, maar accountmanager van het eerste uur Grötzinger is al trots op de organisatie die er nu is. ‘Collectief Schuldregelen staat als een huis.’

Wil jouw gemeente ook Collectief Schuldregelen? Neem contact op met een van onze accountmanagers Collectief Schuldregelen.