Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook januari en februari nog rustig bij schuldhulploketten

Ook januari en februari nog rustig bij schuldhulploketten

18 mei 2021 LobbyMonitor schuldhulpverlening

Onze coronamonitor laat over de maanden januari en februari 2021 weer een daling in aanmeldingen zien ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Gemeenten bereiden zich voor op een toestroom aan hulpvragers, want er zijn genoeg signalen dat veel mensen financieel hard getroffen zijn door corona. De vraag is: wanneer gaan de meldingen komen?

Een van de verklaringen voor de afname van het aantal aanmeldingen is de veranderde toegang. Bij grofweg twee derde van de gemeenten die informatie aanleveren voor de monitor is de toegang veranderd naar '(vrijwel) helemaal digitaal' of 'zowel digitaal als fysiek'. Deze verandering kan geleid hebben tot een vermindering van het aantal aanmeldingen. Om toch vragen te kunnen beantwoorden zijn er ook gemeenten die in samenwerking met vrijwilligersorganisaties een noodnummer hebben opgezet voor (financiële)vragen.  

Vroegsignalering vraagt veel capaciteit

Ondanks de afname van het aantal aanmeldingen hebben de gemeentelijke afdelingen schuldhulpverlening het toch druk. De implementatie van wetswijzigingen kost veel tijd. De tijd die vrijkomt wordt ook gebruikt voor het volgen van webinars en cursussen over de nieuwe berekening van het Vrij te laten bedrag. Vroegsignalering doet ook een grote aanslag op de capaciteit.

‘De tijd die we nu overhouden omdat er een terugloop is, gebruiken we om allerlei dingen aan te pakken. Denk aan implementatie van nieuwe wetgeving, het proces efficiënter inrichten en bijscholing met NVVK-studiedag, VTLB cursus, webinars en kennisdeling onderling', laten gemeenten weten in de monitor.

Verband tussen hulpvraag en corona

Hoeveel aanmeldingen een verband hebben met de gevolgen van de coronacrisis is voor veel respondenten moeilijk in te schatten. Voor nu vermoed men in één op de zes gevallen een verband.  

De coronamonitor in samenwerking met Divosa is nu een jaar online. In dit jaar heeft zich een trouwe groep aan respondenten gevormd die ons veel inzicht geeft in de praktijk van de uitvoering. Binnenkort publiceren we een jaaroverzicht van de monitor met de belangrijkste trends. Voor nu vragen wij gemeenten om ook de negende versie van de monitor te voorzien van informatie. Ga daarvoor naar deze website om de vragen van de monitor in te vullen.

 

 

 

Sleutelwoorden

LobbyMonitor schuldhulpverlening