Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen BKR-registratie voor hulpvrager zonder problematische schulden

Ministerie SZW sluit zich aan bij VNG/NVVK-wens

Geen BKR-registratie voor hulpvrager zonder problematische schulden

5 mei 2021 PreventieWetgeving

Mede namens de NVVK heeft de VNG onlangs aan minister Koolmees van Sociale Zaken laten weten af te willen zien van registratie bij de BKR van hulpvragers zonder problematische schulden. Voor inwoners met niet-problematische schulden die om financieel advies vragen bij de gemeente heeft registratie geen meerwaarde. Minister Koolmees laat vandaag weten dat hij dit standpunt deelt.

De VNG, de NVVK en de gemeenten vinden het belangrijk dat schuldeisers en kredietverstrekkers de juiste registratie ontvangen wanneer er bij een inwoner sprake is van problematische schulden. 'Het is voor een kredietverstrekker goed om te weten wie problematische schulden heeft, zodat de inwoner geen nieuwe schulden kan maken bij kredietverleners. Deze registratie heeft echter geen meerwaarde voor een inwoner met niet problematische schulden, die recht heeft op preventieve schuldhulpverlening op maat, waarvoor ook een beschikking tot toegang wordt afgegeven', aldus de VNG.

Drempelvrees

Wanneer gemeenten ook die hulp registeren bij de BKR, zal die registratie eerder zorgen voor een drempel bij het vragen van schuldhulpverlening op maat. Daarom heeft de VNG mede namens de NVVK bij het ministerie van Sociale Zaken gepleit voor het niet registreren van preventieve schuldhulpverlening.

Gemeenten vinden het belangrijk dat de BKR registratie geen drempel vormt voor de toegang tot schuldhulpverlening. De inzet van de VNG bij de minister (in een bestuurlijke reactie op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) was als volgt:

  • Gemeenten beschikken alle toegang tot schuldhulpverlening op maat
  • Gemeenten registreren alleen bij schuldregelen of saneringskrediet om overkreditering tegen te gaan.

Het ministerie van SZW heeft in hun gemeentenieuwsbrief over de BKR-aansluiting en 'registratie beschikkingen schuldhulpverlening' impliciet ingestemd met deze gemeentelijke inzet. Het ministerie schrijft:

'Alle vormen van gemeentelijke ondersteuning van inwoners zonder problematische schulden hoeven niet te worden geregistreerd. De preventie en vroegsignalering van schulden melden gemeenten niet bij het BKR. Het gaat bijvoorbeeld om informatie en advies of budgetbeheer voor inwoners zonder (problematische) schulden. Ook het aanbod voor een intakegesprek naar aanleiding van een signaal over voor vroegsignalering van schulden en het intakegesprek zelf worden niet bij het BKR geregistreerd.'

'Nu ook vastleggen in Wgs'

'Goed om te lezen dat alle vormen van gemeentelijke ondersteuning van inwoners zonder problematische schulden niet bij BKR hoeven te worden geregistreerd', reageert de VNG. De VNG heeft in het Bestuurlijk Overleg met SZW van 22 april 2021 benadrukt dat het belangrijk is dat het niet registreren van de preventieve schuldhulpverlening op maat ook zorgvuldig in de Wgs wordt geregeld.

'Onze leden en de gemeenten kunnen dus op de oude voet verder, want deze manier van registratie hanteerden we al', reageert beleidsadviseur Joeri Eijzenbach van de NVVK. 'We zIjn nog wel in gesprek met BKR over leden die voor meerdere gemeenten werken, en voor private leden, omdat in de prakijk de registratie bij BKR ingewikkelder dreigt te worden. We verwachten dat we tot een aanvaardbare oplossing voor iedereen kunnen komen.'

Gemeentenieuws SZW 2021-3

Sleutelwoorden

PreventieWetgeving