Overslaan en naar de inhoud gaan

Private schulden gedupeerde Toeslagouders in schuldregelingstraject worden overgenomen

NVVK tevreden over gekozen route Belastingdienst

Private schulden gedupeerde Toeslagouders in schuldregelingstraject worden overgenomen

20 april 2021 Lobby

Een aanzienlijke groep ouders die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire zit in een schuldregeling binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). De Belastingdienst heeft besloten om de schulden van deze ouders over te nemen.

De dienst zal de schulden van deze ouders 'zo snel mogelijk voldoen'. De beloofde 30.000 euro als compensatie voor het aangedane onrecht wordt voor 1 mei op hun rekening gestort.  Als ouders recht hebben op meer geld, wordt dat later overgemaakt. 

De Belastingdienst heeft de beslissing vandaag genomen. Dat betekent dat er nu veel geregeld moet worden. Daarom kan het nog even duren tot ouders het schuldsaneringstraject écht kunnen verlaten. Maar ze krijgen wel de 30.000 euro, waarover ze zelf kunnen beschikken, aldus de Belastingdienst.

Het gaat om een groep van ongeveer duizend ouders. De Belastingdienst neemt vanaf deze week telefonisch contact met hen op. Dat gebeurt vanaf het nummer +31 800 2358 358. 

De gemaakte afspraken

Alle nog uitstaande schulden van ouders in de Wsnp en Msnp worden volledig betaald. Daarvoor heeft de dienst afspraken gemaakt met de beroepsvereniging bewindvoerders Wsnp (BBW) en de NVVK. Bewindvoerders krijgen een officiële verklaring dat de Belastingdienst alle schulden gaat betalen. De daadwerkelijke betaling zal nog wel even op zich laten wachten, maar de dienst garandeert dat de schuldeisers hun volledige vordering ontvangen.

In een brief aan de Tweede Kamer schetst staatssecretaris Van Huffelen ook de positie van de NVVK. 'Ik ben in overleg getreden met de NVVK en VNG en zij steunen de gekozen oplossingsrichting voor deze ouders. NVVK en VNG benadrukken het belang van een gedegen uitvoering met daarin goede gegevensuitwisseling tussen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), gemeenten en NVVK-leden. NVVK en VNG hebben aangegeven ons te helpen om hun leden namens de UHT te informeren over de benodigde handelingen en de perspectieven voor schuldeisers', aldus Van Huffelen.

Woensdag volgt meer nieuws, speciaal gericht op leden van de NVVK en hun rol in de afwikkeling.

 

Sleutelwoorden

Lobby