Overslaan en naar de inhoud gaan

Inventarisatie bekendheid en draagvlak schuldenrust: de uitkomsten

Inventarisatie bekendheid en draagvlak schuldenrust: de uitkomsten

7 april 2021

In januari ging het project Schuldenrust van start, met als doel om oplopende (incasso)kosten te voorkomen en een adempauze te creëren. Daarvoor werd eind januari een enquête onder NVVK-leden gehouden. 50 mensen hebben de vragen ingevuld. Een paar conclusies: Een centrale noodknop is zeer gewenst. Schuldhulpverleners zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid van de kennisgeving om direct na de aanmelding schuldrust te creëren.

Het eerste onderdeel van het project Schuldenrust bestond uit het inventariseren van ervaringen met de verschillende initiatieven voor uitstel van betalen, incassostop en schuldenrust. Hierbij werd nadrukkelijk gekeken naar het Schuldenrustproject in Amsterdam en de Noodknop van het CJIB. Ook bekendheid en het gebruik van bestaande afspraken uit de NVVK-convenanten is onderzocht, onder andere door het uitzetten van een enquête.

Uitkomsten enquête

Bekendheid met de mogelijkheden

  • 66% van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om uitstel van betaling of een incassostop te krijgen.
  • 49% weet waar ze er meer informatie over kunnen krijgen.

Gebruik van de mogelijkheden

  • 62% van de respondenten doet wel eens een beroep op uitstel van betaling of een incassostop.
  • 40% vindt het makkelijk daarvoor contact te leggen met schuldeisers, 20% niet (40% heeft deze vraag niet ingevuld).

Behoefte aan een noodknop

  • 100% van de respondenten wil een noodknop.
  • 45% wil een noodknop gebruiken in de aanmelding/intakefase, 40% in de stabilisatiefase en 15% bij afgifte beschikking.
  • 35% wil dat de rustperiode 6 maanden duurt, 7% denkt aan 4-6 maanden en 9% aan 3 maanden. De overige keuzes lopen uiteen van 6 weken tot de looptijd van de schuldregeling.

Conclusies

De mogelijkheid voor het aanvragen van een incassostop is dus behoorlijk bekend op de werkvloer.  Bij een open vraag naar belemmeringen daarvoor wordt vooral genoemd dat de aanvraagprocedure niet bij iedereen bekend is. Dat is een belangrijk aandachtspunt.

Uit de enquête komt verder naar voren dat de meeste schuldhulpverleners bij uitstel van betaling/incassostop denken aan de stabilisatieperiode. Het gebruik van de kennisgeving, de pauzeknop uit de NVVK-convenanten wordt niet gemeld.  Die kan je al meteen inzetten als een klant zich aanmeldt. Opvallend is dat bijna iedereen vraagt om één centraal meldpunt voor de Noodknop/Schuldenrust.

Wat kun jij doen?

Wil je meer weten over de kennisgeving en andere mogelijkheden voor schuldenrust die er nu al zijn? Kom dan naar een van de workshops die Gerard van der Steen op de studiedag geeft samen met Dorothea van der Veen en Karen Nieuwenhuis van de gemeente Amsterdam en Jolanda Hemmes-Blumers van het CJIB.