Overslaan en naar de inhoud gaan

“Pas financieringsstructuur beschermingsbewind aan”

“Pas financieringsstructuur beschermingsbewind aan”

24 februari 2021

Het ministerie van Justitie wil de kwaliteitseisen voor onder andere bewindvoerders wijzigen. De NVVK pleit ervoor dan ook de financieringsstructuur en -systematiek van beschermingsbewind tegen het licht te houden. Meer kwaliteitseisen zijn goed, maar daar hoort volgens ons passende financiering bij.

Minister Dekker hoopt met zijn voorstel voor het Besluit kwaliteitseisen CBM te bereiken dat er adequaat toezicht is op de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren. Dat ondersteunen we. Kwaliteitseisen en het toezicht erop zijn nodig om slecht presterende vertegenwoordigers aan te kunnen pakken.

Het voorstel concentreert zich op 4 onderwerpen:

  1. opleidingseisen
  2. het plan van aanpak voor de klant
  3. de accountantsverklaring
  4. en de vrijstelling voor bepaalde categorieën bedrijven en beroepen

Financiering uit Wet langdurige zorg

Het is goed om het plan van aanpak (over de doelstelling van het bewind) regelmatig te actualiseren. We wijzen er wel op dat wanneer het gaat om klanten met beperkte verstandelijke vermogens (die bijvoorbeeld wonen met begeleiding en intensieve verzorging) een vrijstelling voor de hand ligt.

Volgens ons is het bovendien goed te onderzoeken of de financiering van beschermingsbewind op grond van psychische of lichamelijke toestand wellicht beter ondergebracht kan worden in de Wet langdurige zorg.

Hogere eisen vragen hogere vergoeding

Hogere kwaliteitseisen en samenwerking met gemeenten juichen we ook toe. Maar iedere extra taak drukt op de beschikbare en schaarse tijd die beschikbaar is per onder bewind gestelde. Vooral de Kredietbanken voelen de consequenties daarvan, omdat de meest gecompliceerde dossiers bij hen terechtkomen. Daarom pleiten we voor onderzoek dat bijdraagt aan transparante beprijzing en financiering die past bij de uitvoeringspraktijk.

Alleen zo kunnen professionele bewindvoerders ook in de toekomst aan een groeiende groep kwetsbare mensen de noodzakelijke financiële bescherming geven.

Lees onze brief aan minister Dekker (pdf, 128 kB)