Overslaan en naar de inhoud gaan

In de Wsnp? Meer accent op gedragsverandering graag

In de Wsnp? Meer accent op gedragsverandering graag

16 februari 2021

Om de doorstroom van Msnp naar Wsnp te verbeteren bereidt minister Dekker van Rechtsbescherming een wijziging van de Faillissementswet voor. Als NVVK hebben we de mogelijkheid gebruikt om te reageren op zijn voorstel.

De minister stelt in zijn concept-wetsvoorstel voor de criteria aan te passen waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen. Zo kan iemand die in de Msnp zit, wanneer dat nodig is sneller door naar de Wsnp.

Opnieuw in de Wsnp

Daarvoor verkort de minister de periode waarin vanwege de ‘goede trouw toets’ geen toelating tot de Wsnp mogelijk is. In plaats van 5 jaar wordt dit 2 jaar. Ook verkort hij de periode waarin vanwege een eerder Wsnp-traject geen nieuw Wsnp-traject mag starten. Die periode duurt nu nog 10 jaar. Wat Dekker betreft mag de rechter ‘in schrijnende gevallen’ besluiten deze termijn te verkorten.

Aan de andere kant wil minister Dekker schuldeisers de mogelijkheid te geven in hoger beroep te gaan tegen een rechterlijk besluit tot toelating in de Wsnp. Daarmee dient hij -aldus de Memorie van toelichting bij zijn voorstel- ‘een goede balans tussen de belangen van de schuldenaar en die van de schuldeisers’. Deze nieuwe mogelijkheid zorgt ervoor ‘dat het risico op toelating tot de Wsnp van malafide schuldenaren verder wordt verkleind’.

Pas op bij herhaald beroep

In onze reactie ondersteunen we de verkorting van de termijnen, hoewel dit voor de ‘goede trouw’ feitelijk ook nu al kan via de hardheidsclausule in de wet. We aarzelen wel bij een tweede beroep op de Wsnp binnen 10 jaar. Een herhaald beroep moet niet zomaar worden toegekend. Het doel van schuldhulpverlening dient te zijn dat mensen weer duurzaam zelfredzaam worden. Lukt dat niet en wordt er na korte tijd opnieuw een beroep gedaan op de Wsnp, dan is dat aanleiding om naast de toezichtfunctie van de Wsnp-bewindvoerder ook budgetbeheer, begeleiding of een andere vorm van financiële hulpverlening in te zetten.

Over de introductie van een hoger beroep voor schuldeisers zijn we heel kritisch. Het baart ons grote zorgen dat schuldeisers straks het rustmoment van de toelating tot de Wsnp kunnen frustreren door een hoger beroep in te stellen. Dat doet ook af aan de vangnetfunctie van de Wsnp om altijd een oplossing voor problematische schulden te kunnen afdwingen. In onze brief (onderaan dit bericht) lichten we onze mening over het wetsvoorstel verder toe.

Wat telt is gedragsverandering

Voor de NVVK is belangrijk dat er tijdens het Wsnp-traject echt gewerkt wordt aan gedragsverandering. De Wsnp-bewindvoerders hebben hun eigen taak in dit geheel, gemeenten, budgetbeheerders en beschermingsbewindvoerders zijn hierbij wat ons betreft onmisbaar om de gewenste gedragsverandering tot stand brengen.

We zien mogelijkheden om daarin nauwer samen te werken. Wat ons betreft speelt de rechtspraak een actieve coördinerende rol bij de toewijzing van een Wsnp-verzoek, en kiest zij er vaker voor aanvullende dienstverlening in te zetten.

Duurzaam uit de schulden, daar staan we als NVVK voor.

Onze inbreng tijdens de consultatieronde (pdf, 130 kB)