Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe beleidsadviseur NVVK aan de slag voor Landelijk Convenant Vroegsignalering

Nieuwe beleidsadviseur NVVK aan de slag voor Landelijk Convenant Vroegsignalering

5 januari 2021

In december 2020 is het verenigingsbureau van de NVVK versterkt met een nieuwe collega: Ruud van Nimwegen. Ruud is aan de slag als beleidsadviseur Landelijk Convenant en stelt zich hieronder voor.

Ruud, wat wordt jouw taak bij de NVVK?

Met ingang van 1 januari 2021 is vroegsignalering een plicht voor gemeenten en wordt het voor leveranciers van energie en water, woningcorporaties/verhuurders en zorgverzekeraars verplicht om betalingsachterstanden aan gemeenten te melden, zodat deze hier actie op kunnen ondernemen. Om de samenwerking tussen deze partijen en de gemeenten te vergemakkelijken is met hen het Landelijk Convenant Vroegsignalering opgesteld. 

Wij verwachten dat bij de invoering van de afspraken hulpvragen komen. Sommige gemeenten zullen een vliegende start maken en de voorlopers zijn. Anderen zullen meer vragen hebben, bijvoorbeeld met het sluiten van overeenkomsten of met het doorvoeren van de werkafspraken uit de overeenkomst.

Afhankelijk van de vragen die naar voren komen, bekijken we welke activiteiten en tools er nodig zijn. Deze willen we met verschillende partijen organiseren of ontwikkelen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk kennis te gaan delen. Ook halen we feedback op over de werking van het Landelijke Convenant Vroegsignalering en de uitvoering daarvan. Dit kunnen we dan weer gebruiken als input om in een later stadium verbeteringen door te voeren.

Mijn rol als beleidsadviseur om te inventariseren welke behoeftes er zijn, activiteiten te organiseren en tools te ontwikkelen.

Wat heb je met schuldhulpverlening?

Ik ben een sociaal gedreven persoon en heb een drive om de zorg en welzijn verbeteren. Bij het uitvoeren van mijn vorige functies zag ik dat er veel potentie is: er zijn diverse visies, inzichten, onderzoeken, technologische ontwikkelingen beschikbaar en er zijn al diverse best practices. Echter als ik achtergrondrapportages in de krant lees en van de Nederlandse Publieke Omroep bekijk, zie ik dat het resultaat op bredere schaal nog achterblijft.

Op het gebied van schuldhulpverlening viel mij de vicieuze cirkel van schulden door boetes op achterstallige betalingen op, mede veroorzaakt door overheidsinstanties en nutsbedrijven. Daarbij komend het bureaucratische en onoverzichtelijke proces om uit de schulden te komen, hoe welwillend de schuldhulpverleners en schuldenaren ook zijn.

Het zijn onderwerpen die mij raken, mede omdat ik bij verschillende soorten doelgroepen heb gezien hoe zij worstelen met het overleven in de maatschappij.

Als ik de verbeterprogramma’s van de NVVK bekijk (vroegsignalering, schuldenrust/pauzeknop, Schuldenknooppunt, Collectief Schuldregelen, saneringskredieten), dan word ik erg blij. Het zijn initiatieven die structurele verbeteringen gaan opleveren binnen de gehele schuldhulpverlening. Het zorgt voor een betere basis waarmee mensen met (opkomende) schulden geholpen worden om sneller, eerlijker en makkelijker uit de schulden te komen. Het lijkt me erg mooi om daaraan bij te kunnen dragen.

Welke ervaring breng je mee?

Ik ben een veelzijdig persoon met een bedrijfskundige achtergrond die van uitdagingen houdt. Functies waarin ik heb gewerkt zijn veranderaar, inspirator, (implementatie) projectleider, teamcoach en adviseur. Dit heb ik gedaan binnen de bedrijfsconsultancy en binnen de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke en visueel gehandicaptenzorg. Daarnaast heb ik als vrijwilliger gekookt bij eetgelegenheden voor thuis- en daklozen en met mensen met autisme een kennisplatform opgericht. 

Ik krijg van de mensen met wie ik heb samengewerkt terug dat zij mij waarderen voor het helder maken van doelen en de vertaling daarvan naar werkzaamheden. Ze waarderen mij ook voor het behapbaar maken van complexe vraagstukken, het goed kunnen inleven in hun situatie en het op een prettige manier meenemen in een verandering.

Ik verwacht dat het een goede match is met hetgeen nodig is als beleidsadviseur Landelijk Convenant Vroegsignalering