Overslaan en naar de inhoud gaan

Toeslaggedupeerden krijgen 30.000 euro, NVVK neemt deel in vervolgoverleg

Toeslaggedupeerden krijgen 30.000 euro, NVVK neemt deel in vervolgoverleg

24 december 2020

Het kabinet betaalt alle toeslaggedupeerden die nu bekend zijn bij de herstelorganisatie Toeslagen vóór 1 mei een bedrag van 30.000 euro. Ook verhoogt het kabinet het uiteindelijk vast te stellen schadebedrag met 25 %, ter compensatie voor het aangerichte leed

Deze regeling geldt niet langer uitsluitend voor ouders die de dupe zijn geworden van de fraudejacht. Maar ook voor bijvoorbeeld ouders die hun hele toeslag moesten terugbetalen omdat ze 1 bonnetje misten of door het niet betalen van de eigen bijdrage, aldus de Belastingdienst. Ook de kinderen van gedupeerde ouders worden gecompenseerd. De herstelorganisatie wordt uitgebreid, zodat ouders sneller geholpen kunnen worden.

Vervolgoverleg

Belangrijk is hoe de over te maken bedragen uitpakken voor mensen die schuldhulp krijgen. Mede daarom is de NVVK vertegenwoordigd in een werkgroep van de Belastingdienst die werkt aan oplossingen voor gedupeerden van de toeslagaffaire. Begin januari gaan we met de Kredietbanken in overleg en volgt een voorstel voor een uniforme oplossingsrichting naar de schuldeisers.

We hopen half januari meer duidelijkheid te hebben en de oplossing naar buiten te kunnen brengen.

Meer informatie