Overslaan en naar de inhoud gaan

Vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari een feit

Vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari een feit

8 december 2020 Wetgeving

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van ’t Wout aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari van kracht wordt. Na jaren van uitstel is het zover.

Met ingang van het nieuwe jaar worden er als het goed is geen fouten meer gemaakt in het vaststellen van de hoogte van de beslagvrije voet. Volgens de staatssecretaris is de vereiste ict-structuur op orde. Lange tijd vormde die een bottleneck in de wetswijziging.

Of het allemaal goed gaat is ook voor het ministerie nog de vraag. “De eerste maanden van 2021 zullen worden gebruikt om de processen en systemen die worden gebruikt voor de geautomatiseerde berekening van de beslagvrije voet te optimaliseren. Gedurende deze periode houd ik intensief contact met alle betrokken organisaties om samen een vinger aan de pols te houden ten aanzien van de uitvoering van de wet”, aldus Van ’t Wout aan de Tweede Kamer.

Burgerportaal op tijd klaar

Ook het burgerportaal (bereikbaar via www.uwbeslagvrijevoet.nl) is op 1 januari beschikbaar. Via deze website heeft iedereen toegang tot een openbaar toegankelijke rekentool om de correcte beslagvrije voet te berekenen. De rekentool is ook bedoeld voor (schuld)hulpverleners, vrijwilligers, werkgevers en andere organisaties.

Vangnetten voor achterblijvers

Om ervoor te zorgen dat de wet op 1 januari van kracht kan worden, biedt het ministerie gemeenten en waterschappen een overgangstermijn aan wanneer ze toch nog niet klaar zijn voor het nieuwe systeem. Dat geeft deze achterhoede de gelegenheid om de benodigde rekentools te integreren in hun software. Voor organisaties die niet op 1 januari maar wel in de loop van januari klaar zijn voor de nieuwe wet heeft het ministerie ook een vangnet gecreëerd.

“Ik benadruk dat de overgangstermijn en andere vangnetopties uitsluitend betrekking hebben op de berekeningswijze van de beslagvrije voet. Aan de andere onderdelen van de wet, zoals de verplichte volgorde-regeling en de regelgeving rondom het coördinerend deurwaarderschap, zullen alle beslagleggende partijen onverkort moeten voldoen per 1 januari 2021. Ook ontslaan de overgangstermijn en de vangnetopties een beslagleggende partij die daarop een beroep doet niet van de verplichting om de beslagvrije voet volgens de nieuwe regels te herrekenen als een persoon met schulden dit verzoekt. Deze persoon zal de daarvoor benodigde gegevens wel zelf moeten aanleveren”, aldus Van ’t Wout.

Wet Stroomlijning derdenbeslag binnenkort naar Kamer

In de brief schrijft hij ook over de voortgang van het wetsvoorstel ‘Stroomlijning keten derdenbeslag’. Ook die wet is erop gericht het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter te borgen als meerdere partijen schulden proberen te innen bij één persoon.

De stroomlijning zorgt ervoor dat gemeenten, waterschappen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) en de gerechtsdeurwaarders van elkaar weten wie er beslagen legt of bedragen verrekent met iemand die schulden heeft.

In de brief kondigt de staatssecretaris de komst van een ‘ketenbureau’ aan, dat de samenwerking voor de gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen mogelijk gaat maken.

Sleutelwoorden

Wetgeving